Lovløse tilstande i Brovst?

Lokalpolitik 29. september 2002 08:00

byggetilladelse Godsejer Gorm Lokdam blev i 1997 i Vestre Landsret dømt til at fjerne en ulovlig opført tilbygning, som godsejeren selv kalder et væksthus, men som efter myndighedernes opfattelse er et svømmebassin. Dommen lød på, at Gorm Lokdam og hans hustru hver idømtes tvangsbøder på kr. 500,- ugentlig fra den 1. januar 1998 at regne. Indtil videre har Gorm Lokdam ikke fulgt loven og fjernet tilbygningen - den står der endnu. Ved en lovændring fra 1. september 2002, hvor kommunerne overtager denne type opgaver fra amterne øjner Gorm Lokdam nu en ny chance. Ved en forespørgsel til Brovst Kommune vil han nu have at vide, hvad der skal til for at kommunen kan godkende byggeriet. Borgmester Mogens Gade udtaler den 24. september til Nordjyske, at han nødig vil spænde ben for en driftig erhvervsmand og at det "teoretisk set" godt kan ende med, at Brovst Kommune godkender byggeriet. Er lovløshed nu accepteret i Brovst? Jeg kan erklære mig helt enig i, at retsopfattelsen vil få et knæk, som formanden for amtets teknik- og miljøudvalg, Niels Kr. Kirketerp (V) udtrykker det. Andre borgere, der tidligere har fået afslag på byggeansøgninger i Brovst, må føle sig til grin. Alle må vel være lige for loven - også i Brovst Kommune.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...