Aabybro

Lovord til erhvervskontor

AABYBRO:Aabybro Kommune har fået et eksternt konsulentfirma til at analysere Erhvervskontorets service overfor områdets brugere, og konklusionen indeholder roser til kontoret. - Det er vi meget tilfredse med. Det er jo en ekstern analyse, der er foretaget, siger udviklingschef Jørn Kristiansen. Undersøgelsen omfattede 172 virksomheder. Analysen er delt op i kendskabet til, brugen af og tilfredsheden med Erhvervskontoret. Det viser sig, at 97 procent af virksomhederne har kendskab til erhvervskontoret og halvdelen af firmaerne har på et tidspunbkt benyttet sig af dets tjenester. Erhvervskontorets hjælp har været konkret rådgivning, information og temamøder. Erhvervskontoret har hjulpet med etablering af firmaer, lokalisering af virksomheder, eksport, brug af internet samt finansieringsmuligheder. Den største tilfredshed hos brugerne er i forbindelse med erhvervskontorets engagement samt kontorets evne til at forstå brugernes behov og hurtigt besvare forespørgsler. Mindst tilfredshed er der med erhvervskontorets evne til at forklare komplicerede forhold.