Lovprisning af egnens rige fugleliv i Arup Kirke

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Gæs­ter­ne i den fyld­te Arup Kir­ke fik en in­spi­re­ren­de be­ret­ning om vej­ler­nes rige fug­le­liv af læ­rer Bo Laur­sen - og sog­ne­præst Lone Ol­sen glæ­de­de sig over det sto­re be­søg og in­vi­te­re­de ”til at kom­me igen på søn­dag”.

FJERRITSLEV:Den sidste af årets to Kend din egn-udflugter afvikledes torsdag aften med to fulde busser, og solen skinnede smukt over de forårsgrønne Hannæsmarker og spejlblankt vand i Østerild Fjord og Arup Vejle, da selskabet nåede frem til Arup Kirke. Her ventede en usædvanlig oplevelse: En lovprisning af Bygholm Vejles rige natur og fugleliv. En beretning, der skulle have fundet sted i vejlerne, men i stedet var henlagt til kirken. Det var en stor fuglekender, lærer Bo Laursen, Fjerritslev, der fortalte om egnens fugleliv. Han er oprindelig københavner, har boet i Han Herred i 28 år og har siden studietiden på Ranum Seminarium fulgt fugelivet i vejlerne. Han havde dengang til opgave at tælle fugle og lave statistik. - Vejlerne er på størrelse med 6000 fodboldbaner, og de er Nordeuropas flottede og bedste vådområde, fortalte Bo Laursen. Der er delte meninger om, at Aage V. Jensens Fonde har overtaget området, men jeg synes, det er fantastisk. Nu er der flotte fuglehuse med kikkerter, så alle kan komme på naturoplevelse. - Nogen synes, skarven er en forfærdelig fugl, men jeg synes, den er en af de bedste, lød det videre i Bo Laursens beretning. Skarven har nogle fede unger, der bare sidder og venter på at blive taget, og det er resulteret i, at vi har fået to ynglende ørnepar i vejlerne. - Kør ud en morgen i fugletårnet og hør fuglestemmerne. Der er masser af dyrebørn i naturen nu, lød opfordringen fra Bo Laursen. Vejlerne er et utroligt spændende område, men det er svært at tale om det i en kirke, det har jeg aldrig prøvet før, sagde fugleeksperten, der fik stort bifald for sit inspirerende indlæg. Sognepræst Lone Olsen fortalte spændende glimt fra kirkens historie og glædede sig over at se en fyldt kirke - og inviterede gæsterne ”til at komme igen på søndag”. Kend din egn-udflugt, arrangeret af ebh bank i samarbejde med Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, var den 10. i rækken - og den fjerde, der gik til Hannæs, den del af Vester Han Herred, der ligger vest for Bygholms Vejle. Turen blev guidet på Hannæs-mål. Som en af guiderne, Egon Persson, sagde ved turens start: - Vi begynder her på sproggrænsen, der går hele vejen ned gennem landet. Dem øst for bøjer navneord på dansk, vi vest for på engelsk. Egnsudflugterne er blevet særdeles populære. Billetterne bliver normalt revet væk, den dag salget starter.