EMNER

Lovstridig

TRAKTAT:Lissabon-traktaten er grundlovsstridig, da den afgiver suverænitet, og da der ikke er holdt folkeafstemning om dette. At Lissabontraktaten afgiver suverænitet kan helt tydeligt ses i dets tillæg EU Chartret. P.t. siger establishmentet, at traktaten ikke afgiver suverænitet, men om nogen tid vil samme samme establishment komme og sige, at det og det kan Danmark ikke længere gøre på grund af Lissabontraktaten. Det rette svar til establishmentet til den tid vil være, at det og det kan Danmark udmærket, da Lissabontraktaten ikke afgiver suverænitet - eller at hvis det alligevel skulle være tilfældet, så er suverænitetsafgivelse uden folkeafstemning grundlovsstridigt.