lovudspil om Konkurskarantæne

FAKTA

"Groft uforsvarlig forretningsførelse" er nøgleordet i lovudspillet fra Konkursrådet. Rådet foreslår tre års karantæne, hvor den pågældende ikke må deltage i ledelsen af selskaber. Rådet forventer, at der kan gives karantæne i fem procent af alle konkurser - det skønnes, at der vil blive behandlet mellem 150 og 250 karantænesager om året. Konkursrådet foreslår, at det skal være kurator på konkursboet, der fremsætter begæring om karantæne. Skifteretten beslutter på grundlag af kurators indstilling at indlede karantænesag. Inden fire uger indleverer kurator et processkrift, hvor påstanden om karantæne begrundes. Herefter skal den, der begæres pålagt karantæne, have lejlighed til at svare enten skriftligt eller mundtligt i et retsmøde. Konkursrådet finder, at der bør etableres et register over pålagte konkurskarantæner. Konkursrådet mener ikke, at private bør have adgang til oplysninger om, hvem der er pålagt konkurskarantæne. I dag skal man være dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet for at risikere en såkaldt rettighedsfrakendelse. I 2008 omfattede det 89 personer, som var dømt ude i op til 10 år.

Forsiden


Breaking
Her er alle de nye restriktioner, du skal kende
Luk