Luftboller og vindfrikadeller fra Dannemare

TILSKUD: Jeg synes, at jeg nok lige børe kommentere de seneste tids debat vedrørende motionsafdelinger I foreninger og aftenskoler. Som formand for Folkeoplysningsudvalget (FOU) må jeg sige, at vor investering i folkesundheden har givet nogle højst besynderlige reaktioner fra vore lokale politikere Rainer Dannemare (K) og Signe Friis (V). "Konkurrenceforvridning" hævder de....jamen, jamen. "Dårlig rådgivning til Folkeoplysningsudvalget og sagen for Tilsynsrådet!" fremturer Rainer Dannemare. Som en ren Don Quijote kaster han sig ud i kampen mod....ja mod hvad? Ikke engang vindmøllerne er der. Må jeg her kort ridse op, hvad det er FOU har afsat puljemidler til. "Folkesundhed for krop og sjæl" er et indsatsområde under vores "Udviklingspulje", der ganske som ordet siger går til nye initiativer og udvikling af forenings- og aftenskoleområdet. Her er en række spændende lokale initiativer igangsat bl.a. med samspil på tværs mellem foreninger og skoler. En eksplosion af ikke-organiseret idræt har fået bl.a. landets største breddeorganisation DGI til bl.a. at satse på foreningsbaserede motionscentre, for at tiltrække det nye "motionsfolk". Det har formentlig forbigået Rainer Dannemares opmærksomhed, at der i Aalborg allerede nu findes en række større eller mindre foreningsbaserede motionsafdelinger f.eks. i Jydens Vægtløftningsafdeling, Aalborg Stadion, Nørresundby Idrætscenter, Aalborg Karateskole, Ichockeyklubben, Motionskælderen, Trekanten, Kano- og Kajakklubben Limfjorden, Roklubberne på Søportsvej, Aalborg Atletik osv. Mange med en ældre dåbsattest end diverse fitnes-centre. Lad mig lige slå fast at Fritidschefen Lars Stentoft og embedsmændene I Folkeoplysningssekretariatet har "leveret varen" til FOU I form af et solidt og seriøst gennemanalyseret oplæg før vor beslutning om støtte. Undervejs understøttet af udtalelser fra KL (Kommunernes Landsforening) bl.a. på spørgsmål om der var tale om evt. konkurrenceforvridning. Svaret var klart: NEJ! Altså ingen vaklen hos embedsmændene, ejheller i FOU, hverken hos politikere eller brugere. Målet med nye motionsafdelinger er bl.a. følgende: - Udvikle foreningerne, der kan rekrutteres nye grupper bl.a. ældre. Nyt mødested på tværs af sportsgrene. "Mor" motionerer, mens barnet træner håndbold på banen ved siden af. Med meget mere. Motionsafdelingerne, der vil ligge eksisterende kommunale lokaler, drevet af godkendte foreninger/aftenskoler vil ikke skyde op i hobetal, men hvor der er en interesse og et behov. Til Rainer Dannemare. Du har ingen sag. Luftboller og vindfrikadeller. Vi i FOU har en god sag med et godt formål. At implementere og udvikle motionen i samspil med vort forenings- og aftenskolemiljø. (forkortet af red.)