Lokalpolitik

Luften er gået af bio-gas-modstanden

Målt på antallet af indsigelser, svinder modstanden mod et stort biogasanlæg ved Vrå.

Et kommende biogasanlæg kommer til at fylde godt i landskabet.

Et kommende biogasanlæg kommer til at fylde godt i landskabet.

Da planerne om et stort biogasanlæg ved indkørslen til Vrå var i den indledende høring i foråret, var modstanden massiv: 30 indsigelser og 200 underskrifter mod det store projekt. Det ser ud til, at projektmagerne og Hjørring Kommune ramte plet, da de forud for den endelige høring om lokalplanen flyttede byggeriet fra rundkørslen og 100 meter nordpå mod Hjørring. Den seneste høring har nemlig kun resulteret i seks indsigelser, hvoraf to blot er bemærkninger fra Aalborg Stift, der mener at det store anlæg bør omkranses af beplantning og høje træer. Det er grimt og lugter De resterende indsigelser omhandler dog fortsat, at det er en meget uheldig placering tæt på indkørslen til Vrå, udsigten til øget tung trafik i området, mulige lugtgener, og at kommunen står parat med en skatteyderbetalt garanti på 48 millioner kroner, når man tager kommunens tidligere erfaringer med biogaseventyr i betragtning. "Gyllelugten skal ikke være det første indtryk man får, når man kommer til byen, og lugten kan ikke fjernes helt med de nuværende tekniske muligheder", skriver Vrå Beboer og Erhvervsforening. Et andet sted Fælles for indsigerne er, at de ikke har noget imod biogasanlæg som sådan, men at det ville ligge bedre et andet sted, eventuelt i et industrikvarter eller ude ved motorvejen. Det ventes, at 50 lasvognstog dagligt vil køre til og fra det store biogasanlæg. Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening har endvidere klaget til Naturklagenævnet, fordi det store anlæg tilsyneladende ikke kræver en VVM-redegørelsen om påvirkning af det omkringliggende miljø. Ifølge manden bag projektet, storbonden, Jens Peter Lunden, er projektets økonomi afhængig af en statslig tilskudspulje, hvor der angiveligt er ansøgninger om tilskud til flere projekter end der er penge i puljen. Men først og fremmest, skal byrådet vedtage en lokalplan. Sagen bliver behandlet på byrådsmødet i december.