Lokalpolitik

Luften i midtbyen bliver renere

Miljøzone skal reducere udslip af partikler fra lastbilers og bussers udstødning

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Her skal miljøzonen indføres, ifølge Aalborg Kommunes forslag. Transitruterne skal sikre, at også lastbiler og busser uden partikelfilter kan krydse Limfjorden, hvis tunnelen er lukket.

AALBORG:Fremover må lastbiler og busser uden partikelfilter ikke længere køre i Aalborgs midtby. Dermed kan fodgængere og cyklister se frem til at færdes i midtbyen uden frygt for at blive syge af udstødningsgasser fra dieselbiler. Især personer, der lider af astma, bronkitis eller andre luftvejssygdomme, kan i bogstavelig forstand trække vejret lettet. Det er Aalborg Kommune, der har besluttet at indføre en miljøzone i midtbyen. Den går i korthed ud på, at alle dieselkøretøjer over tre et halvt ton skal have påmonteret partikelfilter, hvis de vil køre inden for et nærmere bestemt område. Kommunen har netop offentliggjort et forslag til, hvor stort dette område skal være. Forslaget er i høring frem til 15. oktober. Når byrådet derefter fastlægger den endelige zone, har vognmændene en frist på 14 måneder til at få deres biler bragt i overensstemmelse med kravene. Derfor kan miljøzonen tidligst indføres i starten af 2009. Lastbilerne skal synes og udstyres med et særligt miljømærke for at køre lovligt inden for miljøzonen. Lastbiler uden partikelfilter kan dog fortsat køre ad Vesterbro og Peder Skramsgade/Strandvejen. De to strækninger er undtaget fra miljøzonen, fordi de skal fungere som transitruter, så den tunge trafik har et alternativ til Limfjordstunnelen. - Vi har ikke forsøgt at beregne, præcis hvad miljøzonen kommer til at betyde for luftforureningen. Aalborg er en af fem kommuner i et forsøg, som Miljøstyrelsen står bag, så vi forventer, at styrelsen laver målinger alle fem steder og laver en samlet evaluering af miljøzonernes effekt, oplyser civilingeniør Malene Kofod Nielsen, Teknik- og Miljøforvaltningen. I København og Frederiksberg, hvor der også indføres miljøzone, forventer myndighederne 150 færre dødsfald, 150 færre hospitalsindlæggelser, 750 færre bronkitistilfælde og 8000 færre astmatilfælde om året. Aalborg Kommune har lavet sit forslag om miljøzone i tæt samarbejde med vognmandsbranchen, politiet, Aalborg Havn og Aalborg City. - Vi er yderst tilfredse med forslaget. Alt, hvad der fremmer miljøet og byens liv, kan vi kun hilse velkommen, siger Flemming Thingbak, direktør for Aalborg City.