Lufthavn ødelægges

FLYAFGIFT:Venstre pointerer i en annonce (16.8.), at det vil koste nordjyderne 49,7 mio. kr. ekstra at flyve, hvis Socialdemokratiet og SF får held med at indføre en bebudet passagerafgift på 75 kr. pr. flyvning. Men faktisk er det temmelig meget værre end som så. Ifølge forslaget skal alle, der flyver fra en dansk lufthavn, betale 75 kr. i afgift. Passager, der flyver til udlandet og retur på en direkte rute, kommer altså til at betale én gang, mens indenrigspassagerer - for eksempel på ruten Aalborg-København - kommer til at betale 150 kr., for de skal jo som regel også hjem igen. Aalborg Lufthavn har årligt omkring 500.000 indenrigspassagerer, der flyver returrejser, så alene for dem er den ekstra omkostning på 75 mio. kr. Lægger man dertil den afgift, der vil ramme de øvrige passagerer, der benytter Aalborg Lufthavn, bliver den samlede ekstraomkostning mere end 90 mio. kr. Afgiften, der er svær at se som andet end en ekstraskat til Nordjylland, rammer særligt hårdt i denne region, fordi vi har så mange indenrigspassagerer. Faktisk har vi lige så mange, som alle de andre lufthavne tilsammen. Det skyldes ikke mindst, at der er så langt til København, at andre transportformer ikke er reelle alternativer for - først og fremmest - erhvervslivet. Én ting er, at erhvervslivet vil blive påført ekstra omkostninger, hvilket i disse tider ikke kan betegnes som direkte fremmende for vores konkurrenceevne. Noget andet er, at Aalborg Lufthavn vil miste hvad lufthavnsdirektør Søren Svendsen kalder de mest prisfølsomme passagerer. Det er dem, der for eksempel tager en smuttur til København og retur. Søren Svendsen vurderer at en afgift, som den S og SF overvejer, vil koste Aalborg Lufthavn omkring 200.000 passagerer årligt. I kroner og ører betyder en sådan afgift en omsætningsnedgang i lufthavnen på cirka 40 mio. kr. og det vil medføre at flere end 30 medarbejdere vil miste deres arbejde. Ifølge Søren Svendsen vil også lufthavnens underleverandører blive berørt - formentlig i størrelsesordnen 25 arbejdspladser. Det vil være naivt at tro, at afgiften ikke også vil få en negativ indflydelse på det udmærkede arbejde, der gøres for at trække flyvende turister til regionen - med de konsekvenser det får for regionens økonomi. Og mindst lige så naivt er det at tro, at de luftfartsselskaber, som i øjeblikket finder det interessant at flyve til og fra Aalborg, vil blive ved med at gøre det, når en betydelig del af passagergrundlaget forsvinder. Det er vanskeligt at forestille sig, at vi ikke vil miste nogle af de operatører, som Aalborg Lufthavn har arbejdet så ihærdigt på at skaffe aftaler med. Aftaler, som i dag betyder, at nordjyderne har rigtig gode forbindelser såvel på indenrigs som på udenrigs ruter. Og enhver tanke om at trække nye flyselskaber og dermed mere konkurrence hertil vil være den rene utopi, for mange selskaber opererer med så beskedent et overskud på det enkelte sæde, at en ekstra afgift vil gøre det aldeles uinteressant at beskæftige sig med den nordjyske lufthavn. Så meget desto mere opfordrer Erhverv Norddanmark indtrængende S og SF til at besinde sig og lade være med at belaste såvel en følsom region som et følsomt erhverv med yderligere omkostninger.