Lufthavnen er en billig aktie

KØBENHAVN:Den Danske Stat sidder fortsat på en tredjedel af aktierne i Københavns Lufthavnen, efter at staten successivt siden børsintroduktionen i 1994 har nedbragt sin ejerandel. På grund af den fortsatte internationale luftfartskrise er det imidlertid ikke sandsynligt, at ejerandelen lige med det første nedbringes yderligere. Aktien synes også rimelig likvid, og ved halvårsskiftet er der registeret 9.400 aktionærer i lufthavnen. For tiden handles en aktie på 100 kroner til omkring 446 kroner på Københavns Fondsbørs, og det mener aktieanalytikerne er billigt. Således siger aktieanalytiker Brian Børsting, Jyske Bank: - Driftsmæssigt overgik halvårsregnskabet fra Københavns Lufthavne både vores som markedets forventninger. Imidlertid var selskabets skattesats højere end forventet, hvorfor nettoresultatet var på linie med vores estimater. De seneste trafiktal for august måned viser på 12 måneders basis en tilbagegang på 2,8 procent - primært på grund af en forholdsvis kraftig nedgang i antallet af svenske passagerer som følge af den svage svenske økonomi. For hele 2002 venter Københavns Lufthavne stadig en fremgang på 1 til 2 procent i antallet af passagerer, og vi fastholder vort estimat om en vækst på 1,5 procent. - Jyske Bank fastholder derfor anbefalingen Akkumuler og et uændret kursmål på 12 måneders sigt på 660 kroner. Aktien er fortsat attraktivt prisfastsat såvel fundamentalt som i forhold til sammenlignelige selskaber. For Københavns Lufthavne gælder det imidlertid som for alle andre transport og luftfartsaktier, at de drives af den fortsatte sabelraslen mod Irak. Og det bliver de ved med, indtil der kommer en form for afklaring, siger Brian Børsting. - Samlet set fastholder vi aktien på Køb med en uændret kurstarget på 700 kroner. Københavns Lufthavne kom med et solidt halvårsresultat, siger aktieanalytiker Robbi Nygaard, Sydbank. Når aktien er ramt så hårdt i et i forvejen negativt marked, skyldes det, at SAS som største bruger af lufthavnen har meldt ud, at man ikke vil øge trafikken før tidligst i 2003. Det betyder, at lufthavnen ikke som ventet fra vinterfartplanens ikrafttræden får øgede trafikindtægter, samtidig med at passagergrundlaget ikke vokser væsentligt. - I januar ventede vi, at markedet var på vej op igen til niveauet fra før 11. september, men det har der desværre ikke vist sig nogle tegn på endnu. Nu må vi se om det sker i 2003. Det regner SAS i hvert fald med, hvorfor de venter at øge trafikken. For tiden ser vi, at SAS har nedgang på sin skandinaviske trafik, mens der er fremgang på langdistanceruterne - og de letter fra Kastrup, siger Robbi Nygaard.