Lufthavnen vil ikke spørges om søer hver gang

AALBORG:Hvis nogen ønsker at anlægge søer i nærheden af en lufthavn, skal lufthavnen høres. Men det behøver altså ikke ske hver gang, mener man hos Aalborg Lufthavn. Derfor har lufthavnen nu aftalt et møde med amtets naturforvaltning 21. august for at få fastlagt retningslinier for, hvornår det er nødvendigt at blive spurgt. - Vi vil helst undgå søer af en vis størrelse, da de har det med at tiltrække svaner og andefugle. De søger jo til fjorden for at søge føde og kan så komme til at krydse vores ud- og indflyvningsbaner, forklarer lufthavnsdirektør William Bluhme. - Imidlertid er det sådan, at vi ifølge de gældende regler også skal spørges om søer på sydsiden af fjorden, blot fordi det er inden for en radius på 10 kilometer, og det giver ligesom ingen mening. - På nordsiden kan fjorden kan det visse steder også være uden betydning om der anlægges en sø, fordi det er langt fra de ud- og indflyvningsbaner, som vi benytter. - Med andre ord er der en hel række områder, hvor man sagtens kan anlægge søer uden at spørge os, og de områder vil vi gerne have fastlagt. Det vil spare os for en del administration, for vi får faktisk mange henvendelser fra amtet om søer, oplyser William Bluhme.