Lufthavnschef afviser klage fra Aarhus

Naboskabet med flyvestationen er udgør ikke statsstøtte til lufthavnen, men er tværtimod en fordel for skatteyderne.

- Jamen, det er da rigtigt, at vi sparer penge. Men det gør Forsvaret jo også, så derfor kan der ikke være tale om statsstøtte. Tværtimod sparer vi skatteyderne for adskillige millioner hvert år. Det siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen fra Aalborg Lufthavn til udsagn fra hans kollega i Aarhus Lufthavn, Ole Paaske, om at Aalborg Lufthavn får konkurrenceforvridende statsstøtte, fordi lufthavnen deler en række udgifter med Flyvestation Aalborg: - Driften af vores flyfelt koster 30 millioner kroner om året. Aalborg betaler kun 15 millioner, og dermed starter Aalborg hvert år med at være 15 millioner kroner foran, påpeger Ole Paaske over for TV2 Østjylland. Han overvejer at klage til EU med påstand om, at Aalborg Lufthavn får ulovlig statsstøtte, og SF's trafikordfører, Jonas Dahl, der er valgt i Aarhus, vil tage sagen op med transportministeren og forsvarsministeren. Ikke noget at komme efter Modsat mener Søren Svendsen på ingen måde, at der er noget at komme efter: - Der er tale om en win-win-situation, som er til fordel for alle parter, både os, forsvaret og skatteyderne. - Det ville da ikke give mening, at vi og forsvaret skulle have hver vores brandberedskab, hver vores kontroltårn og så videre, når det er muligt at dele. - Det ville svare til, at to naboer købte hver sin hæk i stedet for at deles om udgifterne til at købe en fælles hæk, mener Søren Svendsen. Han mener dog ikke, at Aalborg Lufthavn ligefrem sparer 15 millioner kroner om året ved at dele udgifterne til blandt andet snerydning, brandvæsen, kontroltårn, vedligeholdelse af landingsbaner, men 12-14 millioner kan der godt være tale om: - Men det er også en forenkling at sige det på den måde. For eksempel skulle landingsbanen ikke vedligeholdes så ofte, hvis forsvaret ikke brugte den. Det ville heller ikke være nødvendigt at have bemanding i kontroltårnet om natten for vores skyld, og sådan kan man blive ved. - Vi er i øvrigt i den situation, at vi på grund af vores nære beliggenhed ved Limfjorden skal have en søredningstjeneste, hvilket Aarhus Lufthavn ikke behøver, og sådan er der jo så meget, man ikke kan gøre noget ved, påpeger Søren Svendsen. Udmeldingen fra Ole Paaske i Aarhus Lufthavn kommer på et tidspunkt, hvor Aalborg Lufthavn henter flere og flere passagerer fra Midtjylland, hvilket dels skyldes det stigende udbud af rejser ud af Aalborg og dels, at Aalborg Lufthavn som den eneste store lufthavn i landet tilbyder gratis parkering. Men selv hvis det gik sådan, at flyvestationen blev nedlagt, og Aalborg Lufthavn selv skulle afholde alle udgifter, ville det ikke ændre meget. - Vi kunne spare adskillige millioner bare på ikke at have bemanding i kontroltårnet om natten, og ellers kunne vi hæve vores passagerafgift med 10 kroner og alligevel være billigere end Aarhus Lufthavn. Og parkeringen her i lufthavnen ville stadig være gratis, fastslår Søren Svendsen.