Luftig indsats mod social arv

Regeringens udspil til bekæmpelse af den sociale arv møder skuffelse. Ingen penge følger med indsatsen

KØBENHAVN:I går var dagen, hvor bistandsklienten kunne finde ud af, hvordan han kan blive bankdirektør. Her fremlagde undervisningsminster Ulla Tørnæs (V) og socialminister Henriette Kjær (K) regeringens længe ventede indsats for at bryde den sociale arv. Men hverken oppositionen eller pædagogernes forbund (BUPL) tror på, at det vil lykkes bistandsklienten at blive bankdirektør med regeringens udspil. Indsatsen dækker over en række velkendte forslag, som handler om at sætte tidligere ind over for børnene, og drage forældrene mere til ansvar for deres børn. Der skal indføres handlingsplaner for børnene og skabes større tværfagligt samarbejde mellem personalet, lige fra jordemoderen til skolelægen. Desuden skal både lærer- og pædagoguddannelsen reformeres. Henriette Kjær er også klar til at tilslutte sig den målsætning, som forskningschef for Socialforskningsinstituttet, Niels Ploug, lancerede i gårsdagens avis. Nemlig at halvere gruppen af udsatte børn over de næste 10-15 år. - Det er en svær opgave, men den er også nødvendig, for jeg synes faktisk, at det er lidt pinligt, at vi har et velfærdssamfund med mange gode ydelser og gode holdninger, men vi har ikke formået at gøre den her indsats tilstrækkeligt og ændre på gruppen af belastede børn, siger hun. Niels Ploug glæder sig over tilslutningen, men pointerer samtidig, at det vil koste penge. - En række af tiltagene peger i en rigtig retning, men der er ingen tvivl om, at det på centrale områder, som skoler og daginstitutioner, er vanskeligt at forestille sig, at man kan komme igennem med tiltagene, uden at der samtidig tilføres ressourcer, siger han. Selvom ministrene luftede muligheden for at tilføre flere midler, understregede socialministeren samtidig, at mange tiltag i dag udføres inden for de eksisterende rammer, og at man ikke vil blande sig i kommunernes normeringer. Med andre ord er der ikke afsat penge til projektet på forhånd, og det skuffer Bente Sorgenfrey, formand for BUPL. - Hvis man ikke er villig til at lade penge følge med indsatsen, rykker det slet ikke. Der er mange fornuftige ting i regeringens udspil, men det er slet ikke ambitiøst nok. Hvis man vil lave kvalitetsløft, er man nødt til at se på størrelsen af børnegrupper, for en pædagog kan intet foretage sig alene med 20 børn, siger Bente Sorgenfrey. Hun mener, at der er en historisk chance for at forbedre indsatsen nu, hvor børnetallet falder, hvis man holder op med at skære fagpersonalet tilsvarende og i stedet målretter de ekstra ressourcer til den sociale arv. Også Socialdemokraterne kritiserer regeringen for, at der ikke følger en klar pose penge med indsatsen. - Man kan frygte, at kommunerne ikke kommer tidligt nok i gang med en indsats, fordi de er begrænset af skattestoppet. Derfor er det vigtigt at afsætte penge til projektet, siger socialordfører Karen Klint.