Hospitaler

Luftige tanker nok?

KONSERVATIVE:I NORDJYSKE (3.2.) når De Konservatives dødskamp nye tragiske højder. Daniel Rugholm, 1. suppleant for privatsygehusdirektør Jakob Axel Nielsen, vil levere Venstres våde drøm, Minimalstaten, ved at "slanke" et i forvejen udmarvet offentligt sygehusvæsen og finde størstedelen af 35 milliarder kroner, der skal finansiere endnu flere konservative skattelettelser. Udøverne af den borgernære sundhedspleje- og service, de fem danske regioner, skal udryddes, og i stedet skal eksempelvis Sygehus Vendsyssel og Aalborg Sygehus administreres fra en statslig centralforvaltning i København. Det borgernære regionale folkestyre er overvurderet jf. Rugholm og de Konservative. Denne holdning er fuldstændig tro mod regeringens tromlen henover midt- og vestjyderne, da lokale interesser og viden fuldstændig blev ignoreret, og et supersygehus blev placeret. Daniel Rugholm vil gerne vælges rigtigt til Folketinget, og det som erhvervslivets repræsentant. Der må derfor kunne forventes økonomisk ansvarlighed og indsigt, det er i hvert fald de kompetencer, som Konservative og Venstre-folk har en nærmest Darwinsk selvopfattelse af at besidde, altså en tro på, at når man er medlem af disse partier, har man særlig økonomisk forstand, og det modsatte naturligt tilfældet hos "de røde". Som rød og dermed notorisk uansvarlig ift. økonomi - dog med lidet flatterende blålig fortid - vil jeg dog tage chancen på den tynde is; Rugholm vil ift. den 35 milliarder store besparelse finansiere "størstedelen af beløbet" ved nedlæggelse af regionerne. "Størstedelen" må ved simpel aritmetik vel udgøre minimum lidt over halvdelen, og det så 18 milliarder kroner. Dem vil Rugholm finde ved "at skære det administrative lag" i regionerne væk. Aha! Hvad er fakta? Der er knap 10.000 administrative medarbejdere i regionerne, og deres samlede lønudgift (Rugholms "administrative lag") udgør ca. 4,5 milliarder kroner!! Rugholm vil vel ikke erstatte damen i sygehusets reception med en telefonsvarer? Vi må derfor antage, at de 4,5 milliarder ikke alle kan realiseres, hvorfor Rugholms kugleramme for alvor bryder sammen. Daniel Rugholm mangler at svare på, hvor de 15-18 milliarder er henne? Men NORDJYSKE's artikel indikerer, at Rugholm og de Konservative allerede under forklaringen af "forslaget" er blevet bange for deres egen skygge, idet Daniel Rugholm skyndsomt understreger, at "det her jo ikke er et færdigt forslag, men mest nogle tanker, vores politiske ordfører har luftet". Luftige tanker? Er det nok for de nordjyske vælgere?