Hospitaler

Luftkastel på pløjemark

Efter at have fulgt de senere dages fantastiske udmeldinger fra S og dele af V i pressen omkring et sygehusnybyggeri i Himmerland hermed min beskedne mening set som ansat på Danmarks bedste sygehus i Farsø.

Det er jo vældigt, som pengene pludselig sidder løst i lommen på de samme politikere, der med alvorsfulde miner for ganske nylig fortalte os, at regeringen desværre havde pålagt dem besparelser så stramme, så de så sig nødsaget til at lukke Farsø Sygehus. Da man dog samtidig gjorde det klart, at vi med vores beliggenhed alligevel ikke tjente andet formål end at gøre himmerlændingene glade, hvilket det jo netop har været et erklæret mål for nogle af politikerne ikke at gøre, måtte vi forstå den byrde, der hvilede på politikernes skuldre. Samtidig blev det ved hjælp af en række usande påstande gjort os begribeligt, at man ikke regnede den indsats, vi har leveret for noget særligt. Nu er der så pludselig ingen grænser for, hvordan pengene ligefrem sprøjter ud fra Christiansborg. I stedet for så at forsøge at råde bod på bare nogle af de sidste mange års forsømmeligheder inden for sundhedsvæsnet udsprunget af besparelser, kan de minsandten ikke finde på bedre, end at bygge et nyt sygehus på en eller anden pløjemark i nærheden af Hobro. Vidste man ikke bedre, kunne man jo ligefrem forlenes til den tanke, at der var nogen, der kunne have en interesse i at sælge en ledig mark, og at atter andre håber på, at deres navn indgraveret på et messingskilt ved hovedindgangen til et sådant nyt prestigebyggeri kan bane den direkte vej til tinge. Kære politikere. Har den tanke slet ikke strejfet jer, at I gør ubodelig skade ved at svigte hele Vesthimmerland. For det er jo netop det, I gør, når I ikke anerkender den medicinske patients behov for nærhed til lokalsygehuset. Og vores medicinske afdeling kan faktisk klare mange ting. Heriblandt også en række ambulante undersøgelser og behandlinger, som folk i andre dele af regionen skal vente på i timevis, alt imens de optager en dyr sygehusplads, bare fordi der ikke er tid til at få dem undersøgt før måske midt om natten. Ligeledes svigter I ortopædien i Nordjylland, da det må forventes, at den unikke holdånd, der får os til at stræbe efter det ypperste, ikke lader sig flytte med. Den vil smuldre bort. I har jo netop vist os, at det ikke er en kvalitet, man påskønner i regionen. På trods af jeres forsikringer om ansættelse til os alle må I da forvente et frafald af personale - også til den farlige region Midtjylland. Det skulle være overflødigt at forklare, at dette vil betyde, at man ikke kan køre med samme effektivitetsniveau i ortopædien, lige indtil et nyt sygehus står klar. Jeg vil gerne endnu engang indtrængende anmode om, at I tænker jer grundigt om. I ødelægger meget mere, end I aner. Og netop indenfor sygehusstruktur har man i det daværende Nordjyllands Amt jo tidligere vist, at visionerne kunne ligge på et meget lille sted. Nyt sygehus er fint, men så riv Aalborg ned og få så endelig flyttet det et fornuftigt sted hen i stedet for at fable om helikopterlandingsbaner på toppen af et højhus!