Luftkasteller og vind- frikadeller

EFTERLØN:Der er ikke en smed, arbejdsmand eller slagter eller for den sags skylds hjemmehjælper, som ikke vil blive ramt af regeringens forslag til ændring af efterløn og pension i fremtiden. Der er tale om en de facto afvikling af efterlønnen. Men regeringen arbejder også med "fugle på taget", for de påståede besparelser på 18 mia. kr. har de end ikke i hånden. For det første skal de unge under 45 have 25 mia. kr. tilbage, og det er penge, som regeringen ikke har. Regeringen kan tænkes at bruge de mange mia. til at bestikke de yngre generationer på samme måde som med SP-opsparing. Dernæst mister de også to mia. i egenbetaling. Hertil kommer et skønmaleri om, at der kan skaffes 70.000 ny arbejdspladser. Det grænser til det tåbelige, hvor vi har en stor velkvalificeret arbejdsstyrke på langt over 200.000 personer, som ikke kan finde et arbejde selv om de leder med lys og lygte. Samtidig står ca. 8000 unge uden lære- og praktikplads Regeringen fører sig frem med en ny seniorførtidspension, men hvad man ikke ændrer på er kriterierne for førtidspension. Man skal jo fortsat næsten stå med hovedet under armen for at få sådan en tidligere førtidspension. Regnestykket går kun op, hvis der var tale om fuld beskæftigelse og efterlønnerne ikke samtidig kan få dagpenge, førtidspension eller kontanthjælp. Ud over, at ganske almindelige lønmodtagere vil blive ramt, vil det ramme "Udkantsdanmark" hårdt. Læsø, Frederikshavns og Bornholms Kommuner vil stå med stærkt stigende kommunale udgifter. Alle disse tåbelige forslag, som regeringen er kommet med, kan kun blive til noget, hvis DF vil bakke dem op. Og jeg er sikker på, at DF er mere end villige til at lave en aftale med regeringen - hvis den da ikke allerede er lavet. Det har før vist sig, at DFs "garantier" ikke er det papir værd, de er skrevet på. DF har ikke svært ved at vende på en tallerken: Det har vi set i sagen om de supplerende dagpenge, halveringen af dagpengeperioden og fordoblingen af genoptjeningskravet. Det er jo alt sammen noget, der rammer den lille mand og i høj grad hans kone.