Aalborg

Luftmeldekorps med stækkede vinger

AALBORG:Fra 1. april er der ikke længer noget, der hedder Luftmeldekorpset. Korpset, der siden Anden Verdenskrig har hørt under Flyverhjemmeværnet, må lade livet i en større ændring af Flyverhjemmeværnets arbejde. Et af Flyverhjemmeværnets to fremtidige distriktshovedkvarterer skal ligge på Flyvestation Aalborg. - Det er selvfølgelig trist, at Luftmeldekorpset må lukke, men vi har heldigvis nye, spændende opgaver at gå i gang med, siger den 84-årige aalborgensiske luftmeldeveteran Arnfred Pedersen ved det orienteringsmøde, som befalingsmændene i Flyverhjemmeværnet var indkaldt til i går, for at få meddelelsen om lukningen af Luftmeldekorpset. Arnfred Pedersen var med fra starten, da korpset blev etableret i 1934. Baggrunden for opløsningen af det næsten 70 år gamle korps er nu ellers glædelig nok. - Det er jo efter afslutningen af den kolde krig, at det er blevet overflødigt at spejde efter fremmede fly, siger oberst Svend C. Falkbøll fra Flyverhjemmeværnet. I fremtiden skal Flyverhjemmeværnet løfte helt andre opgaver. Indsatsen koncentreres om terror-beredskab og overvågning af flyvestationerne, når en stor del af det normale personel er udsendt på opgaver langt fra Danmark. Flyverhjemmeværnet skal også være med til sikring og afspærring, hvis landets lufthavne i fremtiden skulle blive udsat for terrortrusler.