Luftrensere er i det store og hele virkningsløse

København, tirsdag /ritzau/ Luftrensere lover i de fleste tilfælde betydelig mere end de kan holde. Det er hovedbudskabet i en gennemgang af markedets vigtige luftrensere, som cand. scient. Peter B. Mortensen fra laboratorie- og rådgivningsfirmaet Eurofins, bringer i Astama-Allergi Bladet, udgivet af Astma-Allergi Forbundet. Når en luftrenser er installeret, opleves en kortvarig forbedring af indeklimaet, men det skyldes ifølge Mortensen ofte den såkaldte placebo-effekt - troen på en forbedring, som imidlertid ikke kan måles. Har man gener i et rum - det kan være hoste, hovedpine eller andet - er det nødvendigt at finde den virkelige årsag hertil. Man kan ikke bruge luftrensere til at skaffe en generel løsning på indeklimaproblemer. Alment kendte er fire-fem forskellige slags luftrensere, men ingen af dem får høje karakterer hos Mortensen, der har 20 års erfaring som rådgiver på indeklimaområdet. Ioniseringsapparater bygger på det princip, at en elektrisk udladning bevirker en elektrisk opladning (ionisering) af partikler i umiddelbar nærhed af apparatet. Disse apparater er normalt små, beregnet til at stille f.eks. på et bord. På grund af de elektriske udladninger er der dog risiko for, at denne type apparater danner ozon - et stærkt luftvejsirriterende stof. Elektrostatiske filtre er normalt større apparater, hvor partiklerne - i modsætning til hos ioniseringsapparaterne - bliver afsat på plader inde i apparatet. Også de kan danne ozon, og bliver apparatet ikke rengjort jævnligt, reduceres dets evne til at filtrere. Det opsamlede støv og skidt kan så begynde at lugte. Derudover findes der passive støvfiltre mod svævestøv og kulfiltre, der virker ved at udvalgte gasser bliver holdt tilbage på kullene. Uanset type tilfører en luftrenser ikke ilt til luften, ligesom den ikke sænker luftfugtigheden. Hertil kommer, at de fleste luftrensere støjer en del. I bedste fald giver de fleste luftrensere en kortvarig følelse af tilfredshed. Astma-Allergi Forbundet finder grund til simpelthen at anbefale et par udluftninger med gennemtræk 5-10 minutter dagligt. Det har i hvert fald en effekt. /ritzau/