Skolevæsen

Lugten af gymnastiksal er væk

Borgerne inviteres til grundstensnedlæggelse på gamle skole 29. maj

HADSUND:Mange sejre, for mange nederlag, megen grinen, nogen gråd, megen legen har fundet sted i den gamle Hadsund Skole gymnastiksale som i alle mulig andre gymnastiksale i omtrent samme lugt. Nu er lugten væk fra salene i Hadsund sammen med salene, der som det første rigtigt synlige resultat af ombygningen af skolen er revet ned. C-fløjen, hvis skæbne længe var uvis i ombygningsprocessen, skal afløses af parkeringspladser, sådan at asfalten - omsider, vil nogen givetvis sige - kan blive brudt op inde i den tidligere skolegård, der skal gøres grøn. Erfarne nedbrydere Nedrivningen, der også pågår indendøre, udføres for en gangs skyld ikke af familien Nielsen fra Tjele, men af firmaet Preben Hockerup, der nok er fra Haslev på Sjælland, men som tager det ganske land rundt for at rive ned, og som eksempelvis har et skibsværft i Aalborg, et frølager i Odense, et slagteri i Frederikssund samt en silo i Esbjerg "på samvittigheden". Åbent hus for borgerne Men et er at rive ned, et andet er at bygge op. Dén proces sættes officielt i gang søndag 29. maj, hvor der finder en såkaldt grundstensnedlæggelse sted, og hvor borgerne får mulighed for at danne sig nærmere indtryk af, hvad skolen bygges om til. Der vil på dagen forefindes diverse planche- og oplysningsmateriale på skolen - og muligvis et power point-show, og borgerne vil ugen forinden have fået en folder ind ad brevsprækken eller i postkassen med oplysninger og tegninger om, hvordan planerne er for at forandre skolebygningerne til diverse kulturelle institutioner og boliger. Efter den 29. vil man så, siger afdelingsleder Carsten Kaalbye, Hadsund Kommune, udarbejde mere detaljeret materiale om boligerne. "Man" er i dette tilfælde kommunen og Nørre Sundby Boligselskab, der har en fælles interesse i, at de 51 lejeboliger lejes ud. Der er tale om 22 familieboliger, 25 ældreboliger samt fire lejligheder til yngre handicappede.