Lugten af penge væk i fiskeriet

Analyse skal kortlægge hvor mange fartøjer der er plads til

HITRTSHALS:Industrifiskene, engang kendt som skidtfisk og lugten af penge, rykker den kommende tid ind på de pæne kontorer hos konsulentfirmaet Deloitte. Konsulenterne skal regne sig frem til, hvor mange både, der må forlade fiskeriet. Mængden af fisk er blevet for lille til antallet af både, som fanger fisk til fiskemel og olie, der igen bruges til dyrefoder. Konsulentundersøgelsen skal frem til september kortlægge al viden om industrifiskeriet - ressourcer, økonomi og fabrikskapacitet, oplyser kontorchef i Fødevareministeriet Ole Poulsen. Ifølge direktøren for fiskemelsfabrikkerne Triple Nine, Nils Chr. Jensen, skal rapporten fra Deloitte indgå i efterårets forhandlinger om finansloven og danne grundlag for søge støtte i EU. - Der er ikke fisk nok til de skibe, der øjeblikket er i fiskeriet, så der må gøres noget for at gøre fiskeriet rentabelt for de resterende, siger direktøren i selskabets interne blad 999 Nyt. Krisen i netop denne del af fiskeriet blev understreget, da Fiskeridirektoratet sidst i juni meddelte stop for fiskeri efter den lille tobis, som er grundstamme i industrifiskeriet. Andre råvarer i denne industri er sperling, brisling, blåhvilling og rester fra fiskeriet efter spisefisk. Fiskerne har i år fanget væsentligt færre tobis end sidste år. Fangsten er faldet med 90.000 ton til 140.000 ton for første halvår. I år deltog 80 både i tobisfiskeriet, mens der var 200 deltagere sidste år. Det var tredje år i træk med dårligt tobisfiskeri. Fabrikker skruer ned Højere priser på brændstof har gjort, at det ikke har kunnet betale sig for en del fiskere at sejle ud og lede efter for få fisk. Ældre både, som kræver meget brændstof, har været særligt hårdt ramt. Samtidig har fiskemelsfabrikkerne måttet skrue kraftigt ned for produktionen. Fabrikken Triple Nine har standset produktionen i Thyborøn i juli og sendt de ansatte på afspadsering. Fiskerne har ønsket en oplægningsordning, hvor de får penge for at ligge stille et stykke tid. Foreløbig er der ikke tegn på, at sådan en ordning kommer i stand. En anden mulighed er ophugning med støtte fra staten og EU. I styregruppen for Deloitte-analysen sidder repræsentanter for Finansministeriet, Fødevareministeriet, Finansrådet, Fiskemelsforeningen, Danmarks Fiskeriforening og fagforbundet 3F. Konsulentundersøgelsen koster 725.00 kroner, hvoraf halvdelen betales af EU-midler, mens staten står for resten. /ritzau/