Affald

Lugtgener eller ej fra rensningsanlæg

Aalborg Kommune har hidtil afvist boligprojekt med henvisning til risiko for lugtgener - men i 20 år har der ikke været klager, påpeger Fjordparkgruppen.

Na­tur end­nu - men mås­ke snart byg­ges der også her.

Na­tur end­nu - men mås­ke snart byg­ges der også her.

Aalborg Kommune indtil videre har afvist projektet, og det har folkene bag Fjordparkgruppen været ganske uforstående overfor. I bund og grund handler uenigheden om, hvorvidt kommende beboere vil blive ramt af lugtgener. I et notat fra maj i år skriver embedsmænd, at det ikke kan afvises, at der kan forekomme lugtgener. Men samtidig slås det fast, at der ikke er dokumentation for, at der vil opstå lugtgener. Men argumentet om lugtgener er alt for løst til at forhindre opførelsen af boliger, mener Fjordparkgruppen. - I de seneste 20 år har der ikke været klager over lugtgener i området. Alle forhold omkring eventuelle lugtgener er undersøgt til bunds, og i halvandet år førte Nordjyllands Amt skærpet tilsyn med området uden at konstatere, at der var problemer med lugt fra rensningsanlægget. Derudover siger Miljøstyrelsens vejledende afstandskrav, at der bør være 150 meter til boliger. Men de boliger, som vi vil opføre, ligger mindst 250 meter fra rensningsanlægget, siger Lars Fich. Han tilføjer, at der andre steder i landet ligger boliger væsentligt tættere på rensningsanlæg, uden at det giver problemer. Og en del af de nuværende naboer til rensningsanlægget bor også tættere på anlægget, end de nye boliger kommer til. Og netop naboerne har Fjordparkgruppen været i kontakt med, fortæller John Bo Nielsen. - Vi har haft møde med fire grundejerforeninger og repræsentanter fra kolonihaverne, og de bakker alle op om vores ide. De vil hellere have boliger end industri. Netop risikoen for lugtgener og overvejelser om, hvorvidt området er bedst egnet til erhverv eller boliger, bliver afgørende, når byrådet skal tage stilling til sagen. Det sker formentlig på et byrådsmøde i slutningen af september eller begyndelsen af oktober. anders.green.mortensen@nordjyske.dk