Lugtgener fra svinene skal fjernes

Forurening 30. juli 2003 08:00

MILJØ: I år bliver der produceret 24,5 mio. svin i Danmark – en smule mere end sidste år. Der er ikke udsigt til, at det tal vil ændre sig markant. Om det stiger eller falder, afgøres af markedssituationen. Det er vigtigere at fokusere på miljøet end på antallet af svin. Svinesektoren er ligesom befolkningen optaget af, at produktionen kan foregå miljømæssigt forsvarligt og uden gene for naboer og genboer. I de senere år er miljøpåvirkningen fra svineproduktionen reduceret betydeligt. Indholdet af kvælstof og fosfor i husdyrgødning er faldet siden 1985. Den samlede mængde kvælstof og fosfor i gylle fra svin er faldet med 40 procent i denne periode. Ammoniakfordampningen er siden 1985 faldet med 25 procent. I samme periode er svineproduktionen steget med 60 procent. Vi er nået langt – men ikke langt nok endnu. Svinesektoren arbejder på yderligere reduktioner i udledningen af næringsstoffer til jorden. Samtidig arbejder sektoren intenst på at et miljøproblem, som nogle mennesker betragter som det største: Lugten fra stalde og gødning. Det er et problem, der vitterligt generer en del naboer og genboer til svinebedrifter. Det er et lokalt – ikke generelt - problem, men det er ikke acceptabelt, og det skal løses. I samarbejde med både offentlige forskningsinstitutioner og det private erhvervsliv har Landsudvalget for Svin iværksat en række projekter, der har til formål både at reducere lugten og ammoniakfordampningen fra svineproduktionen. En række forsøg viser lovende resultater, fx at lugten kan nedsættes med 45-75 procent, og at ammoniakfordampningen kan reduceres med 80 procent eller mere. Det er en højt prioriteret opgave at udvikle tekniske løsninger, som kan fungere og er økonomisk overkommelige for svinebedrifterne. Vi foregøgler ikke nogen, at det er muligt at lave en totalt lugtfri svineproduktion. Men de nuværende gener kan reduceres væsentligt. Gylle er desværre på mange måder blevet et skældsord i debatten. Men vi skal være glade for, at naturlig gødning som husdyrgødning tilfører jorden kvælstof, fosfor og kalium, mineraler og organisk materiale. I Danmark har vi været dygtige til at udnytte husdyrgødningen i et økologisk kredsløb og dermed mindske forbruget af kunstgødning. Ingen skal være i tvivl om, at svinesektoren ønsker at leve i fred og fordragelighed med naboer og genboer og yderligere reducere miljøpåvirkningen på naturen. Samtidig ønsker vi på linje med andre erhverv muligheder for udvikling og vækst, så svinesektoren fortsat kan bidrage væsentligt til beskæftigelse og valutaindtjening.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...