Løgstør

Lugtproblemer skal væk

Minkfoderfabrik vil reducere stank

LØGSTØR:Når Løgstør næste år bliver hjemsted for en ny minkfoderfabrik ved havnen, så kommer der styr på de lugtproblemer, som gennem mange år har været en plage for løgstørianerne. Det lover Danpos produktionsdirektør Mogens Jensen. - Vi har lagt stor vægt på at komme lugtproblemerne til livs. Vi er helt bevidste om, at vores gamle fabrik gennem tiderne har været årsag til store lugtgener, men når vi nu opfører en helt ny virksomhed, så er der mulighed for at lave systemerne langt bedre. Og det har vi tilstræbt. - Det indebærer blandt andet, at hele produktionen sker i lukkede systemer. Så selv om om produktionsmægden stiger til det tredobbelte, så skulle det meget gerne betyde, at løgstørianerne for eftertiden ikke bliver generet af stank fra fabrikken, siger han. Gennem de sidste par år har fabrikken gjort meget for at komme lugtgenerne til livs. Der er gjort en række tiltag - og de meldinger, vi har fået fra naboerne er da også, at der er blevet langt bedre. Med alting kan gøres endnu bedre, og det har vi intentioner om at gøre i den nye fabrik, siger Mogens Jensen. 2500 nye kvadratmeter Som omtalt i gårsdagens avis står de to store fjerkræ-giganter Danpo og Rose Poultry sammen med et endnu hemmeligholdt salgsselskab bag fabrikken til 75 mio. kr. i Løgstør. Og det vil give omkring 10 nye arbejdspladser. I dag er der 19 ansatte på fabrikken. Der er faktisk tale om to virksomheder i een. Den ene fabriksbygning bliver godt 1700 kvadratmeter. Den anden bliver på godt 700 kvadratmeter. Den mindste af fabrikkerne placeres længst mod vest på grunden. Det er et EU-krav, der betyder, at der skal være afstand mellem de to fabriksbygninger. Højden på de nye fabriksbygninger bliver 10 meter. Danpo har gennem mange år bearbejdet kyllingeaffald fra koncernens mange slagterier til minkfoder på fabrikken, der nu lukkes for at give plads til den nye fabrik sammesteds. Fabrikken skal håndtere affald fra både Danpo og Rose Poultrys kyllingeslagterier i hele landet. I dag omdannes ca. 35.000 tons kyllingeaffald til minkfoder på Løgstør-fabrikken, mens den nye fabrik vil have en kapacitet på 110.000 tons. Kun frysehuskapaciteten i den gamle fabrik bevares. Løgstør Kommune har på forhånd været præsenteret for planerne, og her er politikerne positivt indstillet og parate til at sælge yderligere arealer til virksomheden ved havnen. Naboer til den nye fabrik blev tirsdag aften orienteret om planerne på et borgermøde. Her var omkring 25 mødt frem for at høre mere. Der var ikke mange kritiske røster. En enkelt, Mogens Holm, udtrykte bekymring for dels lugtgener og dels gener i forbindelse med den ekstra lastbilkørsel til og fra fabrikken. Mængden af lastbiler til fabrikken stiger fra 17 i døgnet til omkring 40. Det var egentlig planen at navnet på den tredje part bag fabrikken skulle have været offentliggjort i går, men Fondsbørsen modtager først i dag meddelelsen.