Overenskomster

Luk hullerne

Af Claus Bøgh Larsen bestyrelsesmedlem i Kristelig Fagbevægelse Nordjylland, Nissumvej 16, 9220 Aalborg Øst mail2.claus@gmail.com OVERENSKOMSTER: Formand for HK Nordjylland Ivan Ziegler går (17.12.) imod Kristelig Fagbevægelses forslag om at sikre basisrettigheder til alle danske lønmodtagere gennem en lønmodtagerlov. Han vil i stedet gøre det igennem overenskomstsystemet. Kristelig Fagbevægelse er enig i, at overenskomsterne er et væsentligt værktøj til at skaffe danske lønmodtagere gode løn- og arbejdsforhold. Det gør vi også selv gennem vores overenskomster. Men nu har vi haft overenskomster i Danmark i 100 år, og det er stadig sådan, at ikke alle er dækket af en overenskomst. På det private arbejdsmarked er 40 procent uden overenskomst. Hvad vi ikke har kunnet nå på 100 år, mener vi ikke er realistisk at tro, at vi kan nå. Kristelig Fagbevægelse vil derfor lukke hullerne i overenskomstsystemet med en lønmodtagerlov. Den skal sikre, at de, der ikke er under en overenskomst, har de mest basale rettigheder. Lønmodtagerloven er ikke en erstatning for overenskomsterne, men et supplement til dem. Den vil især være til gavn for dem, der ikke har en overenskomst, og den vil blot sikre basisrettigheder. Der vil stadig være behov for overenskomster, der kan give bedre rettigheder end de basale.