Overenskomster

Luk ikke godt tilbud

NATTEHJÆLP:Vil fagforeninger lukke tilbud om nattehjælp til sindslidende? Nej, selv om det i NORDJYSKE Stiftstidende åbenbart skal fremstå således. Det er ulykkeligt, at Aalborg Kommune vælger at lukke et fortrinligt tilbud til sindslidende. Politikerne i Aalborg Kommune må tage ansvaret for, selv om det åbenbart forekommer dem svært. Kunne SL Nordjylland suverænt bestemme hvilke tilbud, der skulle gives til udsatte sociale grupper, var der flere tilbud end i dag. Til gengæld skal vi varetage vores medlemmers interesser, bl.a. sikre en lønudvikling som andre med lignende arbejde. De lønforslag, vi har fremsat, er på linie med dem, Kommunernes Landsforening må finde rimelige, da de afspejler de aftaler der er indgået ved overenskomstforhandlingerne 2002. Så det, der findes rimeligt i København, findes ikke rimeligt i Aalborg, hvilket de lokale politikere må stå til ansvar for. At det medfører, at Aalborg Kommune vælger at lukke tilbuddet, er dybt beklageligt. Skulle fagforeningerne forhandle løn ud fra en pression, om hvad det kan betyde for brugerne af et system, ville socialarbejdere dybest set aldrig skulle stige i løn. Det tror jeg ikke ville gå indenfor ret mange fag, med mindre honoreringen var så ekstrem høj, at det ikke havde den store betydning. Når Lars Holme vælger at brokke sig over fagforeningernes ageren, glemmer han det faktum, at medlemmerne har været indkaldt til møde, hvor nattjenesten blev evalueret. At han så finder det anstødeligt at fagforeninger arbejder på at sikre en fornuftig lønudvikling, må stå for hans egen regning, og hvorvidt han vil melde sig ind i kristelig fagforening må jo være hans sag, hvis det er en ud fra en forudsætning om at man som socialarbejder skal have sin løn i himlen. Vi vil stadig opfordre Aalborg Kommune til at afsætte de meget små midler, der skal til, men det er altså ikke vores afgørelse.