Luk ikke øjnene

Under henvisning til mit Synspunkt (4.8.) spørger Holger Graversen (6.8.), hvorfra jeg har min viden om, at man i Sverige undertrykker debatten om muslimsk indvandring og kritikken af islam.

Nu skal man ikke lade sig forbavse, når det drejer sig om H.G., der åbenbart lukker øjnene for kendsgerningerne. Undertrykkelsen af den svenske debat er foregået i årevis, og er almen kendt. F.eks. findes på internettet utallige henvisninger. Men hvis H.G. kun har sin viden fra Socialdemokraternes propagandalitteratur, hvor man kalder folkevalgte medborgere "ikke stuerene" eller river blade ud af deres bøger, går man vel let henover, at bl.a. Socialdemokraterne og De Radikale er årsagen til, at også Danmark i dag står i integrationsproblemer til halsen. De heraf følgende økonomiske og sociale problemer, forsøger man så at tørre af på den siddende regering. Så når jp.dk (7.12.10) skriver, at ikke-vestlige indvandrere er mere end dobbelt så kriminelle, som gennemsnittet, er det ifølge SF'eren Astrid Krag regeringens skyld, "da regeringen jo har været ved magten, mens disse børn gik i skole". Og når man så har grinet færdig, kunne man passende spørge, hvem, der var ved magten, da man lukkede dem ind. Men i Sverige er det i modsætning til Danmark ikke tilladt at debattere muslimsk indvandring eller kritisere islam. Lektor ved Göteborgs Universitet, Alf Ronnby, har i en kronik med overskriften "Er kritik ikke længere tilladt i Sverige" tegnet et billede af svenske forhold. (JP 6.12.07.). Han skriver bl.a.: "Den svenske lov om hetz mod befolkningsgrupper er et godt eksempel på, hvordan den nye moral har skabt et magtinstrument, hvormed den kan påtvinge befolkningen sin egen opfattelse og samfundsmoral. Ved hjælp af trusler og afstraffelse forsøges det ovenfra at indføre en ny samfundsmoral ... I multikulturalismens navn vil ledende politiske kredse forhindre, at svenskheden kommer for stærkt til udtryk. ... At politikere og myndigheder vil kontrollere, hvilke meninger medborgerne giver udtryk for i bestemte samfundsspørgsmål, er et politisk fænomen, som vi genkender fra diktaturer. Men Sverige er vel ikke noget diktatur?", slutter Alf Ronnby. Den behandling, Sverigesdemokraterne ved den seneste valgkamp fik af f.eks. det svenske tv, ville være utænkelig i Danmark, siger rektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Anne Marie Dohm. Og Ulrik Haagerup fra DR tilføjer (31.8.10.) "Det nærmer sig censur og lyder meget udansk. Men måske ikke meget usvensk. Hvis medier bevidst holder bestemte synspunkter ude af den politiske debat, fordi man ikke bryder sig om dem - og de i øvrigt er lovlige - så svigter man sin journalistiske rolle i samfundet." Glemt er heller ikke, at visse kredse her i landet tiltænkte Danmark samme skæbne som Sverige, men at udviklingen heldigvis blev vendt ved valget i 2001. Om islams udbredelse skulle H.G. læse nogle uddrag af koranen. Islam er nemlig ikke kun en religion, men et politisk system, en totalitær ideologi. Det fremgår af utallige udtalelser af Vestens ledende muslimer, f.eks. rektor for shariaskolen i London: "Når den islamiske stat er oprettet, bliver målet at erobre Storbritannien og hele den vestlige verden .. Vi arbejder over hele Europa og USA. Målet er overtagelse. I Europa fungerer vi som pressionsgrupper, og et af vore vigtigste mål er at få muslimer til at skaffe sig en uddannelse. Den vestlige livsform skal undermineres, de menneskeskabte love må fjernes, islamiske love må indføres. (Kilde: Kari Vogt. "Kommer for å bli. Islam i Vesten". 95) Det, der er sket i Norge, er tragisk og trist. Men det er ikke følelser, men logik, som er den bedste forudsætning for at drage konklusioner. Så når De er færdig med at gøre Dem morsom over de sørgelige resultater af netop Deres eget partis fejlslagne politik de seneste 20-30 år, skulle De læse Flemming Roses udmærkede bog "Tavshedens Tyranni". Den vil nok berøve Dem Deres naive forestillinger om, hvordan verden er skruet sammen. Men hvorfor bruge tid på at lære af historien, når uvidenhed kommer helt af sig selv.