EMNER

Lukkedage er skidt for børnene

Lukke-dage er måske gode for økonomien, men det har konsekvenser for børnene, at skulle et nyt sted hen. Set fra børnehøjde er det en stor omvæltning.

- Hvor stor kommer meget an på børnenes alder, men generelt er børn under skolealderen meget afhængige af, at de voksne kender dem, og at de kender de andre børn og stedet, siger Grethe Krag-Müller, der er lektor i psykologi på Danmarks Pædagogiske Universitet og specialist i børnepsykologi til foa.dk. Hun peger på, at børn, der begynder i daginstitutionen normalt bliver kørt ind. Det betyder typisk, at forældrene er til stede i begyndelsen, og at børnene er der færre timer. - Det sker jo ikke, når børnene skal i en anden institution på grund af lukkedage. Generelt taler vi meget om indkøring og overgange, fordi vi godt ved, det er vigtigt. Helt op i skolealderen lægger vi jo også vægt på god indskoling, siger Grethe Krag-Müller. Hun opfordrer politikerne til at stå ved, at lukke-dage har konsekvenser for børnene. - Politikerne skal lade være med at sige, at man sagtens kan passe børnene i en anden institution - det passer jo ikke. Selvfølgelig har det konsekvenser, siger Grethe Krag-Müller til foa.dk.