Børnepasning

Lukket børnehave sat til salg

Kommunal ejendom til salg på Doktorvænget

Rebild Kommune udbyder nu i offentligt udbud den tidligere børnehave Doktorvænget til salg i dagbladsannoncer. I sensommeren flyttede børnene og personalet i børnehaven alle ud i det nye børnehus Kronhjorten i Støvring Ådale. Det fik i oktober byrådet til at beslutte at sætte bygningen på 324 kvm. Doktorvænget 2 og den godt 2.000 kvm. store grund sættes til salg for at styrke kommunens likviditet. Dens placering på Doktorvænget giver lokalplanmæssigt mulighed for både at benytte arealet til centerområde som butikker, boligområde, liberale erhverv og offentlig parkering. Byrådet har dog efter indstilling fra økonomiudvalget besluttet at sælge bygningen samt det tilhørende areal til fremtidig boligformål. Da der gennem længere tid har været alvorlige problemer med indeklimaet i børnehaven Doktorvænget, udbydes ejendommen og tilhørende jordparcel til salg uden en fastsat mindstepris. Salgsmaterialet kan rekvireres ved Rebild Kommune, og ejendommen sælges fra 15. december på grundlag af de til den tid forventede indkomne skriftlige købstilbud.