Aalborg

Lukketid for Eternitten

Med det endelige dødsstød for fremstilling af eternitplader i Aalborg fik Dansk Eternit A/S fabrik i Aalborg konsekvensen af at være en del af en international koncern at føle.

Lønninger på en femtedel af de danske og en strategisk bedre placering i forhold til de østeuropæiske lande, der 1. maj næste år indlemmes i EU, fik i går moderselskabet Dansk Eternit Holding til at træffe en endelig beslutning om at flytte produktionen af bølgeplader til den ene af koncernens to fabrikker i Tjekkiet. Dermed er det slut med 75 års industrihistorie. Dansk Eternit, der blev stiftet i 1928, har på godt og ondt præget Aalborgs udvikling og byens borgere. Da fabrikken i 60’erne var på sit højeste var ca. 1600 mand beskæftiget i det omfattende fabrikskompleks på Sohngaardsholmsvej - eller ”Eternitten”, som den hed i folkemunde. De seneste mange år blev præget af tilbagegang, og specielt afskeden med den asbest, der var årsag til dødelige lungesygdomme blandt de ansatte, medførte kraftige ridser i fabrikkens renommé blandt kunderne. Erstatningen for den uopslidelige asbest viste sig at smuldre på få år. I dag holder pladerne, men de senere års underskud i Aalborg har fået holdingselskabets ledelse til at flytte produktion til Dansk Eternits søsterfabrikker i Polen, Tjekkiet og Finland. Eternitten var derfor en skygge af sin tidligere storhed, da dens dage i går var talte. 110 personer er i dag beskæftiget med fremstillingen af bølgeplader i nogle haller i den ene ende af det kæmpestore fabriksareal, der nu er sat til salg. For de 110 snart arbejdsløse er udsigten til arbejde mere end mørke. De seneste tre år er bemandingen i produktionen skåret ned med ca. 350 mand, så arbejdsløsheden blandt cementarbejdere er i forvejen høj. I øjeblikket er mere end hver femte af Aalborgs cementarbejdere uden arbejde. Hverken de ansatte eller deres tillidsmænd ønskede i går at kommentere fabrikkens lukning overfor NORDJYSKE: - Lige nu vil jeg bare tage mig af mine kolleger, lød det fra Jack Jensen, cementarbejdernes tillidsmand. Tilbage i Aalborg skal der findes nye lokaler til Dansk Eternit, der fortsætter som et salgs- og udviklingsselskab med et halvt hundrede ansatte. Selskabet opretholdes især af hensyn til det det danske marked, der fortsat er betydeligt, hvad angår bølgeeternitplader. Men altså ikke stort nok til at opretholde en dansk produktion. - Vi har regnet frem og tilbage. I Aalborg er der gjort en kæmpeindsats for at øge produktiviteten, som i dag er på niveau med vores konkurrenters, men det er ikke nok. Kun halvdelen af kapaciteten på vores tre fabrikker er udnyttet i øjeblikket, og derfor er vi tvunget til at samle produktionen to steder, og det bliver i Polen og Tjekkiet, siger Lars Østergaard, adm. direktør for Dansk Eternit Holding. At det ramte Aalborg betegner han som en meget tung beslutning. - Men af hensyn til vores konkurrenceevne er det den rigtige, siger direktøren, der understreger, at timelønninger på en femtedel af de danske ikke har været den afgørende faktor. - I forhold til de nye EU-lande, hvor rigtig mange huse i de kommende år skal have nye tage, ligger Tjekkiet helt rigtigt. Transportomkostninger er en væsentlig faktor, når vi taler om byggematerialer, siger han.