Lukning af ældrecentre på dagsordenen

Lukning af et eller flere ældrecentre i Thisted Kommune med i spareforslag

Lukningen af Solgården i Hundborg kan blive en mulighed, når kommunen skal finde besparelser på 2008 budgettet. Arkivfoto

Lukningen af Solgården i Hundborg kan blive en mulighed, når kommunen skal finde besparelser på 2008 budgettet. Arkivfoto

THY:Thisted kommune skal spare 6,5 millioner på næste års budget alene på de ældre og handicappede. Omsorgsudvalget behandlede tirsdag forvaltningens spareforslag, og et af de punkter, der delte udvalget, var punktet angående nedlæggelse af Ældrecentre. Forvaltningen peger på, at der kan spares 2,8 millioner kroner ved helt at nedlægge Solgården i Hundborg og i stedet sætte flere penge af til hjemmehjælp, så de ældre kan blive plejet i eget hjem. Et andet forslag lyder, at nedlægge Rønhede-Centeret i Bedsted og Kløvermarken i Koldby og i stedet bygge et nyt center enten i Koldby eller i Bedsted. Ved den manøvre kan der spares 1. million kroner. Kun et medlem i omsorgsudvalget, nemlig Elsebeth Nielsen stemte for at nedlægge Solgården, og så bevare Rønhede-Centeret og Kløvermarken. Lene Kjeldgård, gik derimod ind for modellen med at nedlægge Rønhede-Centeret og Kløvermarken og bygge et nyt center i stedet. De tre øvrige medlemmer, nemlig Kristian J. Kristiansen, Ole Christensen og Povl Bojer afviste helt ideen med nedlæggelser af ældrecentre. - Vi siger klart nej til at nedlægge ældrecentre, men ønsker at fortsætte arbejdet med at sikre den decentrale struktur på området. Vi har næsten 90 procent gennemført arbejdet med den decentrale plan, og synes derfor, det er en hovsa-løsning at begynde at nedlægge centre nu midt i hele det forløb, siger formanden for omsorgsudvalget Povl Bojer (V). Samlet kan der findes en besparelse på 3,8 millioner kroner ved at kigge på ældrecenter-strukturen, og ifølge oplægget fra forvaltningen kan den samlede besparelse på 6,5 millioner kroner ikke realiseres uden at nedlægge ældrecentre. - Vi tre, der siger nej til at nedlægge ældrecentre, mangler lige nu at finde 1,9 millioner kroner, for at nå sparekravet på 6,5 millioner kroner. Vi foreslår derfor, at alle ude på institutionerne og centrene igen kigger dybt for at se, om de kan finde alternative besparelser, siger Povl Bojer. Omsorgsudvalget skal fremlægge et samlet spareforslag på 6,5 millioner kroner til 1. behandling i Byrådet den 18. september. - Vi kan blive enige om at indstille besparelser for 5,6 millioner kroner, og så vedkender vi, at der mangler 1,9 millioner kroner, som vi vil forsøge at finde inden 2. behandling af budgettet i november. For vi vil forsøge at undgå at pille ved ældrecentre-strukturen, siger Povl Bojer. Indstillingen skal nu fremlægges ældrerådet og handicaprådet, der skal høres i sagen.