Skolelukninger

Lukning af Agersted Skole - jeg er bekymret

Bekymret for udsigt til skolelukninger

Da jeg hørte, at Brønderslev kommunes embedsmænd anbefaler at lukke bl.a. Agersted Skole gik, der mange tanker og spørgsmål igennem hovedet på mig. Hvad med vores børn? Agersted Skole er nok en lille skole set ud fra kommunens betragtning, men jeg er bange for, de glemmer at se på, hvor stor Agersted Skole er m.h.t. rummelighed. Agersted Skole kan, efter min mening noget, hvor de store skoler slet ikke kan være med. Agersted Skole kan nemlig give de usikre og ikke så boglige stærke børn tryghed og overskuelighed på et helt andet plan end de store skoler. Derfor kan Agersted Skole få disse børn til at vokse og blomstre helt fantastisk, uden at det kræver specialklasser, og uden at børnene skal føle sig anderledes og forkerte, fordi de kan rummes i den almindelige klasse. Hvor mange af disse børn er der på Agersted Skole? Har kommunen tænk på, at det er børn, der med stor sandsynlighed også skal fragtes til specialklasser i kommunen? Ligesom børn med mere tydelige problemer skal. De børn, med de mere tydelige problemer, rummer Agersted Skole også. Børnene jeg nævner her, er de mest sårbare børn, og dem vil kommunen fragte rundt til specialklasser i den anden ende af kommunen. Hvad sker der med disse børns indlæring og selvopfattelse? Jeg er meget bekymret. Jeg er også bekymret for, hvordan vores børn skal cykle sikkert til skole uden cykelsti. Det vil være fuldstændig forfærdelig, hvis en skolelukning i sidste ende kommer til at koste liv, fordi skolevejen ikke er sikker. Det er der ingen, der har råd til - vel heller ikke Brønderslev Kommune? Hvad sker der med vores foreningsliv, vores sammenhold, vores virksomheder, vores huspriser, og vores ældre hvis skolen lukker? Jeg er bekymret for, at vores huspriser falder, og vi bliver tekniske insolvente og ikke har mulighed for at sælge eller låne penge til renovering. Når brugsen lukker, rammer det især vores ældre borgere, der ikke længre har kørekort. De kan ikke få handlet og har måske ikke ressourcer til at tage bussen, og deres hus kan de ikke få solgt. Hjemmeplejen sparer også, så der kan de heller ikke få hjælp til at handle, og vi andre har travlt med at køre rundt i kommunen for at hente vores børn til tiden, så vi ikke overskrider lukketiderne. Agersted, en by i opblomstring, vil blive en by i forfald. Ser politikerne mon de ringe i vandet, som lukning af Agersted Skole, vil medføre eller tænker de kortsigtet? Umiddelbart kan jeg være bange for det sidste. Især når man ser på, hvad der er sket af forbedringer på Agersted Skole. Omkring 2003 blev der lavet en dejlig tilbygning, i stedet for den barak, der blev opført for omkring 30 år siden. Omkring 2006 blev der også lavet en del forbedringer og ligeledes så sent som i 2009. Derfor fremstår Agersted Skole også særdeles velholdt. Det er da fuldstændigt tåbeligt at lukke en skole, som kommunen har valgt at tro på og investere i for så kort tid siden. Det kan da ikke være rentabelt. Hvad vil kommunen stille op med skolen, hvis de lukker den? Skal alle de penge de har investeret i Agersted Skole bare gå tabt. Det er uhørt! Det er også mine skatte penge. Jeg er meget berørt af denne situation og veksler hele tiden mellem at tænke: Er vores kommunal politikere i Brønderslev Kommune troværdige eller utroværdige? Jeg håber på det første og frygter det sidste.