Lukning af plejehjem er på vej til at blive udskudt

Udvalgsformand tror stadig ikke på 1. maj som dato for lukningen

DRONNINGLUND:Planerne om at lukke plejehjemmet Sophielund i Dronninglund pr. 1. maj i år kommer ikke til at holde. Sådan lyder vurderingen fra formanden for social- og sundhedsudvalget, Inger Pedersen (S), efter at udvalget i denne uge igen har set på opgaven med at få genhuset de tilbageværende beboere på plejehjemmet. - Jeg har aldrig troet på, at en lukning 1. maj var realistisk. Det sagde jeg allerede i forbindelse med budgetlægningen for i år, og jo tættere, vi rykker på, jo mere i tvivl bliver jeg om, at det vil kunne lade sig gøre, siger Inger Pedersen. Det er i forhold til Sophie-lund-problematikken primært den tilbageværende beboergruppe på ni personer, det drejer sig om. Det er en gruppe bestående af både psykisk syge og senhjerneskadede personer, og mens det på Sophielund har fungeret fint nok med at have disse to borgergrupper samlet på ét sted, så skal de alle ni nu igennem en ny visitering i amtsligt regi - så man på dén måde kan danne sig et frisk overblik over, hvilke behov de ni beboere p.t. har, og hvor de så i givet fald kan placeres efter Sophielunds lukning. Problemet er i den forbindelse bare, at visiteringen af de ni beboere er blevet forsinket i amtet på grund af sygdom dér. - Derfor befinder vi os også i kommunen stadig i en venteposition, hvor der fortsat er stor usikkerhed om, hvad der skal ske med de tilbageværende beboere. Vi kan stadig ikke sige noget som helst, konstaterer Inger Pedersen, der samtidig peger på, at amtets opgave med at finde nye pladser til beboerne ikke er gjort lettere af, at det er en forholdsvis stor gruppe, der skal findes nye pladser til. - Vi har aldrig tidligere bedt om at få så mange placeret andre steder på én gang, tilføjer udvalgsformanden, der dog har en tro på, at i hvert fald tre af de ni beboere kan få et nyt hjem på plejehjemmet Margrethelund i Dronninglund. Inger Pedersen ser i øvrigt ikke de store problemer i at få genhuset de beboere, der i øjeblikket benytter Sophie-lund som midlertidigt aflastningshjem.