Ungdomsuddannelser

Lukning af Ranum HF må være løftebrud

HF-LUKNING:”Danmark dejligst” er en vending, vi danskere så ofte har brugt. Det er også usvigelig sandt, så hvorfor dog ikke lade det blive sådan? Vi har, siden solen for første gang kastede sit lys for Danmark og danskerne, kæmpet for vor slægt, egn og lands eksistens. Det er imidlertid uden betydning for Nordjyllands Amt. Med et enkelt par pennestrøg er det, eller vil det lykkes Amtet fuldstændigt at udhule landsbysamfundene. Begrundelsen er dog stadig uden enhver form for almen eller anden rationalitet. Et godt eksempel er landsbyen Ranum i Løgstør Kommune. Ranum kan dateres helt tilbage til det Herrens år 1252 og er altså en by, som har oplevet tidernes store skifte; lige fra pesten til babyboomet. Dog vigtigst af alt har Ranum ikke blot oplevet det - men overlevet det, endda med flot fremgang! Men hvad hjælper 750 års kamp, når Nordjyllands Amt fratager Ranum sit eksistensgrundlag. Senest nu med lukningen af HF. Lukningen begrundes af Amtet at være af besparelsesmæssig karakter. (Men) fra Amtets side har man ikke ønsket at tage imod Ranum Seminariums tilbud om betydelig nedsættelse af HF’s leje af lokaler; ydermere kommer det, at Kirsten Holmgaard, rektor for Vesthimmerlands Gymnasium i Aars udtalte 23. september til NORDJYSKE Stiftstidende, at planer om udvidelse af gymnasiet i Aars bliver ekstra aktuelle på grund af beslutningen om at samle HF- og gymnasieeleverne. Jamen hvor er besparelserne så henne? Hertil havde den amtslige embedsmand, Otto Simonsen, kun at sige, at hans begrundelse for at anbefale en flytning af HF i Ranum til Aars var, at HF var for lille en skole, hvilket efter hans synspunkt skadede uddannelsesniveauet - bare trist at han ikke er bekendt med, at det bl.a. er i Ranum, de store karakterer findes. En anden ting, amtet øjensynligt ikke er bekendt med, er, at deres egen Undervisnings- og Kulturforvaltning pr. 3. maj 1993 i en direkte skrivelse til Ranum Statsseminariums bestyrelse skriver, at ”HF-kurset opretholdes i Ranum så lang tid, der er ansøgere til mindst to spor”, og dét er der! Så er afgørelsen blot et løftebrud fra amtets side, eller er det lovbrud?