Skolevæsen

Lukning af skole

BEKYMRING:Jeg bliver lidt bekymret, når jeg læser i avisen, at der allerede nu er sat navn på skolen der skal lukkes i nærmeste fremtid. Som jeg er orienteret er der nedsat arbejdsgrupper af fagfolk til at udarbejde konstruktive forslag til politikkerne. Derfor undrer det mig, at nogle politikere allerede nu, ved at der skal lukkes skoler, og det i oplandet. Jeg er nok lidt naiv, men jeg troede da, at alt det arbejde grupperne har lavet skulle bruges, for at der kunne blive truffet de rigtige beslutninger. I nogle tilfælde har de små enheder lige så gode resultater, som de store. Jeg mener, at de svage ofte bliver glemt i de store enheder, og hvad med økonomien, hvorfor bygge stort, hvis det bliver dyrere og ikke bedre. Jeg syntes ikke vi skal starte samarbejdet i de 3 kommuner med at fortælle hinanden alt det de to andre ikke har gjort godt, men fremhæve det positive, og bruge det. De små samfund skal vel ikke bare blive til sovebyer alle sammen. Lad os få en konstruktiv og fornuftig debat og derud fra tage beslutningerne. God valgkamp.