Hjørring

Lukning af Vanggårdsvej fastholdes

HJØRRING:Vanggårdsvej skal forblive lukket i den østre ende, der munder ud i Ringvejen. Det fastslår udvalget for teknik - og miljø i et brev til Vejdirektoratet, som har modtaget en klage over beslutningen fra en gruppe borgere. Borgerne klager over, at et brev, som de sendte til kommunen, blev glemt i teknisk forvaltning og derfor ikke blev taget med, da udvalget foretog en vurdering af sagen. Udvalget besluttede på sit møde 6. august, at den midlertidige lukning af Vanggårdsvej skulle gøres permant. Teknisk forvaltning forklarer, at man ikke skønnede, at klagerne fremførte nye argumenter. Derfor blev brevet ikke sendt til fornyet behandling i udvalget. - Udvalget mener, at det er en god ide, at lukke Vang-gårdsvej mod Ringvejen. Siden motorvejen er kommet, er trafikken kun faldet med 1000 biler i pr. trafikårsdøgn på Ringvejen. Og det vurderes, at der kommer flere biler i løbet af et år, siger udvalgtsformand, Ole Ørnbøl (S).