Hospitaler

Lukning står ved magt

Region Nordjylland er urokkelig i sag om blodlaboratorium

Mange skal fremover have taget blodprøver hos egen læge. Foto: Bent Bach

Mange skal fremover have taget blodprøver hos egen læge. Foto: Bent Bach

Beslutningen om at lukke blodlaboratoriet på Brønderslev Sygehus står ved magt, og laboratoriet er lukket. På byrådsmødet i december blev spørgsmålet rejst i byrådets spørgetid. Her lovede borgmester Mikael Klitgaard at undersøge, om der kunne gøres noget fra kommunens side for, at der fortsat tages blodprøver på Brønderslev sygehus. Mikael Klitgaard kontaktede regionsrådsformand Ulla Astman, der lovede at se på sagen og give et svar på et møde i det nye år. Mikael Klitgaard fortæller til NORDJYSKE Stiftstidende, at det efter et møde med Ulla Astman blev det slået fast, at det er en budgetbeslutning i regionen, der ikke ændres, selv om der lægges pres på. Det oplystes, at lægerne tager blodprøverne og disse bringes til Hjørring Sygehus. Beslutningen træder i kraft nu, og udsættes ikke da der er personalemæssige forhold, der betinger dette. - Jeg håber vores borgere vil kunne benytte lægehusene i byen. Efter at have forhørt mig ved en af lægerne, er det blevet bekræftet for de 99 procent af patienternes vedkommende, men beklageligvis er der en lille del, der skal have taget blodprøver på sygehusene i Hjørring eller Aalborg. - Lægerne får en lidt forøget arbejdsmængde af denne beslutning, hvorfor det er vigtigt, at der er de nødvendige lægehusfaciliteter og hjælpepersonale. - Dette vil kunne fremmes med det fælles lægehus, som der arbejdes på. - På samme møde understregede Ulla Astman, at der ikke er planer om at fjerne røntgenafdelingen fra Brønderslev Sygehus. - Tværtimod har man organiseret sig sådan, at det må forventes at funktionen forbliver på Brønderslev Sygehus, fortæller Mikael Klitgaard efter mødet med Ulla Astman.