Lukning til skade

Åbent brev til Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet, forsvarsudvalget og Folketingets forsvarspolitiske ordførere:

Det er i dagspressen kommet frem, at Forsvaret overvejer at blandt andet Air Transport Wing Aalborg med de store transportfly fjernes fra Flyvestation Aalborg. Forsvarskommandoen har efterfølgende understreget, at man p.t. arbejder på en implementeringsplan, men at der ikke er udvalgt konkrete tjenestesteder, der skal berøres. Samtidig påpeger man, at Forsvaret ikke vil kommentere overvejelserne før planen er afleveret til ministeriet. Vi må således tro på, at sagen ikke er afgjort. Så langt, så godt. Men der er ikke desto mindre grund til at – undskyld udtrykket – råbe vagt i gevær, for en lukning af Flyvevåbnets faciliteter i Aalborg vil være til megen skade. Ikke alene for Flyvevåbnet, men også for den landsdel, som det været en del af siden dets etablering. Problematikken i forbindelse med en eventuel lukning af flyvestationen i Aalborg er ikke alene tabet af de mange arbejdspladser, der er direkte og indirekte forbundet med denne del af forsvaret. Det er af overordentlig stor betydning for den velfungerende civile lufthavn, at den i givet fald vil miste en meget vigtig samarbejdspartner med hensyn til ikke mindst flyveledelse, brand- og redningstjeneste samt vedligeholdelse af de flyveoperative installationer. Hertil kommer de mange lokale leverandører, som indirekte er beskæftiget på flyvestationen. Når der helt aktuelt drøftes styrkelse af danske udkantsområder – og når man betænker Nordjyllands situation med en større arbejdsløshed end resten af landet – bør enhver politisk diskussion om at lukke Flyvestation Aalborg forstumme. I forsvarsforliget indgået af regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre og Liberal Alliance tales blandt andet om reduktion af antallet af kampfly og helikopterne, men flytning af transportflyene fra Flyvestation Aalborg nævnes ikke. Det vil vi fra aih’s side på det kraftigste opfordre til, at man heller ikke bringer ind i billedet nu. Der er for nylig investeret endog meget betydelige beløb i byggeri til Forsvarets store transportmaskiner i Aalborg. Også af den grund vil det være en ualmindelig uforstandig løsning, at nedlægge det nordjyske tjenestested. Air Transport Wing Aalborg bærer i sit våbenskjold et tyrehoved, der markerer tilhørsforholdet til regionen – og i den latinske devise indgår blandt andre ordene "stærk" og "pålidelig". Det opfordrer aih til, at man holder fast ved – både tilhørsforholdet og den stærke, pålidelige tilstedeværelse. Nordjylland har brug for Flyvevåbnet og Flyvevåbnet har brug for Nordjylland.