EMNER

- Lukninger er ikke vores "kop te"

BUDGET:I et åbent brev til byrådspolitikerne vedrørende budget 2005 rejser fællestillidsrepræsentant Britha Madsen, på vegne af pædagogerne i Brønderslev spørgsmålet "Hvor høj en pris skal børnene betale?" og fortsætter med spørgsmålet om politikerne mener, at de omfattende besparelsesforslag i afdækningskataloget på nogen måde harmonerer med kommunens slogan "Brønderslev -verdagssmart, familierart, oplevelsesnært, budgetvenlig"? Det traditionelle svar på spørgsmålet kunne være "bare rolig det er kun afdækninger, ingen har taget stilling til forslagene endnu". Men børnepasningsområdet var så sent som sidste år i farezonen, og blev berørt af de budgetreduktioner og takstforhøjelser der blev resultatet af budget 2004. Socialdemokraterne går ikke ind i årets budgetforhandlinger med tanker om en lukning af vuggestuen, nednormering af personalet i vores børneinstitutioner eller takstforhøjelser der rammer forældrene og i sidste ende berører børnene. Denne indgang til budgetforhandlingerne har vi ikke på grund af Brønderslevs branding-projekt, men fordi vi finder det uhensigtsmæssigt, at børnene skal lide under, at der er flere sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere eller førtidspensionister. Børnefamilierne har det hårdt nok i forvejen. Selv regeringen har nu fået øjnene op for at der skal gøres noget for disse familier, men det skal åbenbart gøres for penge der er taget fra kommunerne, som så må skære i servicen overfor borgerne, hvorefter Regeringen så kan komme og forsøge at score billige point på, at man vil gøre noget for at gøre livet lettere for børnefamilierne. Vi finder ikke at stigninger i taksterne er en fornuftig vej at gå. Hvis der skal røres ved taksterne skal det være i nedadgående retning - det vil hjælpe børnefamilierne. Kvalitet i servicetilbuddene overfor borgerne er vigtig. Kvalitet koster - det koster også personale. Et godt og velfungerende personale omkring vores børn er et vigtigt led i at få skabt et godt fundament for børnenes videre liv, og det er dem vi skal bygge det fremtidige samfund på. Skal vi i Brønderslev kommune have succes med brandings-projektet og trække nye borgere hertil og yde en ordentlig service overfor de borgere, der allerede er her, kan det ikke ske ved afvikling, men kun gennem en aktiv udvikling af kommunen. Derfor er det også meget lidt af det indhold der er i afdækningskatalogerne der er vores "kop te".