Børnepasning

Lukninger vil højne kvalitet for de samme penge

Antallet af børnehaver i Thisted Kommune skal reduceres. Debatten begynder nu.

små børnehaver er dyrere at drive end store børnehaver. Derfor har forvaltningen nu lavet beregninger over, hvad der kan spares ved nedlæggelse af ni børnehaver med hver under 35 børn, heriblandt Skovly i Vester Vandet. Arkivfoto: Peter Mørk

små børnehaver er dyrere at drive end store børnehaver. Derfor har forvaltningen nu lavet beregninger over, hvad der kan spares ved nedlæggelse af ni børnehaver med hver under 35 børn, heriblandt Skovly i Vester Vandet. Arkivfoto: Peter Mørk

Mest kvalitet for pengene. Dette slogan går igen hos såvel politikeren Preben Dahlgaard (R) som forvaltningschef Lars Sloth, der på hver sin måde har ansvar for, hvordan den offentlige børnepasning i Thisted Kommune fungerer. I dag mødes de fem politikere i børne-, familie- og kulturudvalget for at drøfte et oplæg til strukturtilpasning på dagpasningsområdet. På godt dansk betyder det nedlæggelse af institutioner. Preben Dahlgaard forventer, at udvalget vil sætte navn på de børnehaver, der skal væk. På forhånd er ni daginstitutioner under 35 børn i spil, idet der er lavet beregninger på, hvad der kan spares hvert sted ved at flytte børnene andre steder hen. Der er flere årsager til, at politikerne tager fat på strukturdiskussionen nu. Økonomien er hovedbegrundelsen. Det stigende fødselstal og stigende pasningsbehov betyder, at 2009-budgettet til børnepasning allerede nu ser ud til at blive overskredet med 9-10 mio. kr. Samtidig viser en sammenligning med andre kommuner, at Thisted Kommune bruger færre penge pr. barn i 0-5 års alderen. Nemlig 47.500 om året mod et landsgennemsnit på 58.700. Dette tal afspejles i en lavere normering: i Thy passes der flere børn pr. pædagog end andre steder i landet. Preben Dahlgaard frygter, at det er en medvirkende årsag til den lille stigning i sygefraværet, der spores blandt det pædagogiske personale (fra 2,5 procent til 4 procent). - Det er et signal om, at citronen er presset, siger han. Læs hele artiklen i Thisfed Dagblad tirsdag