Lukningstruede dagtilbud

DEBAT

Børnepasning 13. februar 2011 05:00

Vi kan undre os over Hjørring kommunes måde, at informere berørte forældre til børn i lukningstruede dagtilbud. Vi er fyldt med frustration over rygter, spørgsmål og snak i nærområdet. Spørgsmål som er vanskelige at få svar på, før man sætter himmel og jord i bevægelse. Vi finder det urimeligt, at vi som forældre ikke får besked om evt. ændringer i vores dagligdag, men blot bliver henvist til dagordenen for byrådsmøderne. Hvorfor ikke forberede forældrene i de berørte områder, på der kan ske ændringer, så vi har mulighed for at reagere? Behovet for en vuggestue i Tversted, er lige nu ved at blive undersøgt. Bliver der oprettet en vuggestuegruppe, vil dette ske på bekostning af vores fantastiske dagplejere i Tversted-Uggerby-Tuen (TUT). Hjørring kommune mener der mindst skal være 12 børn i en vuggestuegruppe. Vi har lavet vores egen brugerundersøgelse, blandt forældrene i dagplejen og hele 13 ud af 15 vil vælge dagpleje frem for vuggestue! En dagpleje er for os, et trygt og nært miljø med EN primær person og en lille børnegruppe. Hver dag bliver børn og forældre mødt af den samme person og de samme børn. Dette mener vi giver tryghed for både børn og forældre. Børnene bliver for os at se meget knyttede til hinanden, og lærer at drage omsorg. I en vuggestue bliver det ikke det samme nære miljø som hos en dagpleje. Børnene knytter sig ikke til hinanden på samme måde, da der er mange flere børn at forholde sig til. Især når vuggestuen bliver integreret i børnehaven, som den vil blive i Tversted. Vuggestuebørnene, fra ca. 6 mdr skal forholde sig til store børn på helt op til 6 års alderen. Det er tydeligt at børnene kommer i en institution i stedet for et nært, hjemligt og trygt miljø. Vi mener vores børn hurtigt nok kan komme i en institution, hvori de skal være i mange år. Så vuggestue eller dagpleje? Vi er ikke i tvivl om hvad vi ville vælge hvis vi får lov! Og det skal allerhelst være en af vores fantastiske dagplejere i TUT.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...