Luksus med udenlandsk arbejdskraft

Det er luksus, når vi lader udenlandsk arbejdskraft overtage nogle af de danske job.

Vi har jo på trods af de mange nye arbejdspladser stadig mange ledige hænder, som kan give en hånd med på de danske arbejdspladser, hvis vi giver dem en mulighed herfor. Må jeg nævne nogle områder, hvor der kan findes ledige arbejdstagere. 1. Reglerne for at modtage supplerende arbejdsløshedsdagpenge kan strammes op. Så vil halvtidsjobbene forsvinde eller tvinge arbejdsgiverne til at kombinere to halvtidsjob. 2. Arbejdsgiverne (herunder de offentlige arbejdspladser) kan i langt højere grad være med til at aktivere kontanthjælpsmodtagere. Der er nemlig ingen tvivl om, at der i denne gruppe af danskere kan hentes mange arbejdstagere, hvis der sættes mere ind med optræning og uddannelse. 3. Der kan iværksættes yderlige omskoling og efteruddannelse af de ledige, som modtager arbejdsløshedsdagpenge, således at de kan bestride et job i de brancher, hvor der mangler arbejdskraft. 4. Lav det mere attraktivt for efterlønsmodtagere og pensionister at tjene ekstra ved at tage nogle timers arbejde. Som det er nu, sker der jo fradrag i efterlønnen eller i pensionstillægget, hvis der tjenes lidt ekstra. Man kunne måske forestille sig, at to ældre kunne deles om et job, hvor den ene arbejder om formiddagen og den anden om eftermiddagen. Hvis der ud fra ovenstående punkter iværksættes nogle flere initiativer, kan der skabes mange muligheder for, at flere danskere med deres arbejdskraft kan give et bidrag til den danske husholdning.