Lungekræftpatienter mangler kontaktperson

Når vi i Patientforeningen Lungekræft i morgen for sjette år i træk markerer international lungekræftdag, sætter vi i år fokus på det optimale kontrolforløb.

Og noget tyder på, at det langtfra er optimalt i dag. Hele 64 pct. af de lungekræftpatienter, som går eller har gået til kontrol, har ikke nogen fast kontaktperson i forbindelse med deres kontrolundersøgelser. Det viser en rundspørge blandt mere end 100 lungekræftpatienter, som er medlemmer af Patientforeningen Lungekræft. Og netop det faste holdepunkt i form af en fast kontaktperson er noget, lungekræftpatienterne efterspørger: Hele 85 pct. af de lungekræftpatienter, som går eller har gået til kontrol, siger, at det er vigtigt for dem at have en fast kontaktperson i forbindelse med deres kontrolundersøgelser. Hvert år får ca. 4000 danskere konstateret lungekræft. Kortere ventetid til behandling og fremskridt inden for behandlingen har heldigvis betydet, at andelen af lungekræftoverlevere er stigende. Det betyder, at flere og flere lungekræftpatienter afslutter deres behandling og starter op på et kontrolforløb, hvor de hver 3. til 6. måned skal undersøges for tegn på tilbagefald. Disse undersøgelser er vigtige, for selvom det er en fantastisk følelse at få at vide, at behandlingen har virket, og kræften er væk, er det også meget utrygt at give slip på behandlingssystemet og være overladt til sig selv. Lungekræft er den kræftsygdom, som dræber flest danskere, og frygten for tilbagefald kan være altoverskyggende. Derfor er kontrollerne en stor tryghed for mange. Men selvom langt de fleste lungekræftpatienter er glade for muligheden for at gå til kontrol, er kontrolundersøgelserne og dagene op til forfærdeligt hårde at komme igennem for mange. Man føler sig utroligt sårbar og alene med sin dødsangst. Er kræften vendt tilbage? Skal jeg snart dø, eller klarer jeg den også denne gang? Det betyder derfor utroligt meget, at man har en fast kontaktperson i forbindelse med kontrollerne. Et velkendt ansigt, som kender ens sygehistorie, og som man føler sig tryg ved at fortælle om evt. problemer. Ifølge Kræftplan II bør alle kræftpatienter have én gennemgående kontaktperson i hele behandlingsforløbet. Dansk Lungecancer Gruppe (DLCG) er i øjeblikket i gang med at udarbejde retningslinjer for, hvordan man kan forbedre kontrolforløbene for lungekræftpatienter, og hensigten er, at disse retningslinjer på sigt skal være en del af pakkeforløbet for lungekræft. Jeg håber, at de nye retningslinjer kommer til at indeholde en anbefaling om, at man som lungekræftpatient får en fast kontaktperson - også i kontrolforløbet, hvor frygten for tilbagefald gør, at man lever sit liv i etaper fra kontrol til kontrol med angsten som en evig følgesvend.