Kvissel

Lunken støtte til station

Distriktsudvalg på listesko.

Kvissel Station - det lokale samlingssted er vigtigt. Arkivfoto

Kvissel Station - det lokale samlingssted er vigtigt. Arkivfoto

Den kommunalt ejede Kvissel Station risikerer snarlig lukning. Det arbejder beboere i stationsbyen ihærdigt på at undgå. Kvissels mand i distriktsudvalget, Svend Brassøe, ville også gerne mobilisere landsbyernes fælles talerør mod lukningen. Men distriktsudvalget besluttede på sit møde forleden at udtrykke sin holdning ved at hive en et år gammel generel redegørelse om behovet for samlingssteder i landsbyerne frem af skuffen. Redegørelsen sendes til børne- og ungdomsudvalget og kultur- og fritidsudvalget, som skal holde et fællesmøde om Kvissel Stations skæbne. Usikkerheden er nemlig delvis affødt af, at den lokale ungdomsklub ønsker base i Ravnshøj i stedet for i stationsbygningen i Kvissel. Distriktsudvalget markerer sin positive holdning til Kvissel Station med en bemærkning om, at stationsbygningen fungerer som borger- og kulturhus, da Kvissel er uden skole. Formanden for distriktsudvalget, Frode Thule Jensen (V), siger, at udvalget ville undgå at skabe præcedens for at blande sig i helt lokale spørgsmål. - Det er ikke produktivt. Det, der er til gavn ét sted, kan være til skade et andet sted. Hvis distriktsudvalget bare nikker ja til lokale protester, så er vi reduceret til et gummistempel, siger Frode Thule Jensen. - Vi hellere udtale os mere overordnet. Fællesvirke Vest, der haft behandlet sagen om Kvissel Station, ønskede en klarere markering.