EMNER

Lup på høj fjernvarmepris

Undersøgelse af hvorfor fjernvarme koster mere i Frederikshavn

Varmemåleren aflæses - her af teknisk chef på Hotel Jutlandia, Lasse Petersen. Foto: Carl Th. Poulsen

Varmemåleren aflæses - her af teknisk chef på Hotel Jutlandia, Lasse Petersen. Foto: Carl Th. Poulsen

Det er hammerdyrt at varme op med fjernvarme i Frederikshavn. Sammenligner man med andre mellemstore byer ligger Frederikshavn i det absolutte førerfelt viser Energitilsynets prisoversigt fra december. - Fjernvarmen er for dyr i Frederikshavn, erkender Brian Pedersen (SF), formand for Frederikshavn Varme siden begyndelsn af 2010. Han oplyser, at han har iværksat en undersøgelse, som skal belyse årsagerne til den høje varmepris i Frederikshavn. Billigere i Sæby Brian Pedersen hæfter sig ved, at forbrugerne i Sæby for få år siden betalte mere for fjernvarme end frederikshavnerne. Dengang var det på tale at lægge en transmissionsledning fra Frederikshavn til Sæby for at sæbynitterne kunne få billig fjernvarme fra affaldsforbrænding i Frederikshavn. Transmissionsledningen blev ikke lavet. Alligevel betaler sæbynitterne i dag væsentligt mindre for fjernvarme end frederikshavnerne. I Sæby kommer hovedparten af varmeproduktionen fra et gasfyret kraftvarmeværk. Spildvarme er billigere Maskinmester Kim Arp, Frederikshavn Varme, peger på, at mange byer, som er sammenlignelige med Frederikshavn, baserer en del af deres forsyning på spildvarme. I Nordjylland gælder det blandt Skagen og Hjørring. Nørresundby og Aalborg har billig varme fra kraftværker. Spildvarme er i udgangspunktet billig, men dertil kommer, at den ikke er belagt med statsafgift, - I Frederikshavn har vi været langt inde i forhandlinger med MAN Diesel om at aftage spildvarme, fortæller Kim Arp. Men det blev ikke til noget, I stedet lukkede motorfabrikken lukkede støberi og prøvestande, Ved årsskiftet købte Frederikshavn Forsyning affaldsforbrændingsanlægget på Niels Juels Vej af DONG Energy. Anlægget producer omkring 35 procent af fjernvarmen i Frederikshavn. Brian Pedersen regner med at lavere varmepriser som følge af købet af affaldsforbrændingsanlægget. Frederikshavn Varme producerer også varme på et naturgasfyret kraftvarmeværk og på en varmecentral på Niels Juels Vej, ligeledes med naturgas. Sidste skud på stammen af varmeproducerende enheder er en varmepumpe på Frederikshavn Renseanlæg. Men det er det ikke muligt at pege på en bestemt varmekilde som den billigste. Det afhænger bl. a. af prisen på spotmarkedet for den producerede el. Helt afgørende er prisen på naturgas. Men på det punkt har Frederikshavn Varme et fordelagtigt udgangspunkt. Kim Arp fortæller, at varmeselskabet har en leveringsaftale med en fast, favorabel pris. Vandspild på vej ned Varmetab og vandspild i distributionsnettet indvirker også på prisen. En omfattende udskiftning af utætte og dårligt isolerede fjernvarmerør er i gang. - For seks år siden havde vi et vandspild, der svarede til at vi kunne fylde Frederikshavn Svømmehal med 75 grader varmt vand en gang om ugen, siger Kim Arp. Siden er vandspildet reduceret til under en tredjedel. På længere sigt vil renoveringen betyde endnu mindre vandspild, men også mærkbart mindre varmetab i rørene, siger Kim Arp. Han mener, at en sammenligning udelukkende af Megawattprisen giver et forkert billede. De faste afgifter skal også med, for det er beløbet på bundlinjen som er afgørende for forbrugeren. - Så ligger vi nogenlunde i midten i den landsomfattende prisoversigt, siger han. En nærmere gennemgang af prisoversigten, afslører inmidlertid, at næsten alle sammenlignelige byer har væsentligt billigere fjernvarme end Frederikshavn. Derimod er der rigtig mange småbyer, hvor forbrugerne betaler mere end frederikshavnerne. Se fjernvarmepriser på http://energitilsynet.dk/varme/prisstatistik