Hadsund

Lup på idrætshaller

Hallernes tilstand, funktion og kapacitet vil næste år blive beskrevet i en rapport, som et stort flertal i udvalget for fritid og kultur i Mariagerfjord Kommune har bestilt.

Idrætshallerne skal have et sundhedstjek. ARKIVFOTO

Idrætshallerne skal have et sundhedstjek. ARKIVFOTO

Den koster 150.000 kr., og den skal finansieres via de penge, der er afsat på vedligeholdelseskontoen. Jette Rask (S) har som den eneste i udvalget modsat sig, at der bruges så mange penge på opgaven. Udvalget har samtidig i enighed vedtaget at betale halvdelen af de udgifter, tre af kommunens idrætshaller har haft til småreparationer så som indvendig maling og installering af varmt vand på toiletter. De tre haller er Rosendal Hallen i Hørby, Als Hallen og Hadsund Hallerne. En ansøgning fra Hobro Idrætscenter om et tilskud på omkring 400.000 kr. til udskiftning af bl.a. en nedslidt hovedpumpe, varmtvandsbeholdere m.v. er udsat til næste år.