Lokalpolitik

Lurepasser med trumf i baghånd

Debatmøde hæmmet af, at man ikke kender opgavefordelingen

SÆBY:Ingen af de folkevalgte kom ud af busken, da Sæby Byråd havde indbudt til offentligt informations- og debatmøde om den fremtidige kommunestruktur. Det blev mest til lurepasseri - og det vil fortsætte så længe, der spilles med blind makker.Samtidig skinnede det igennem, at Sæby Kommune mener at have gode trumfer i baghånden, bl.a. en god økonomi. Konklusionen af mødet var: Kommunens fremtid tegner sig stadig uvis. Alle muligheder er fortsat åbne. Mødet gav ikke nogen klar fornemmelse af, om kommunen er sig selv nok - eller om den skal indgå i en sammenlægning. De lokale byrådsmedlemmer ”åbnede ikke op for posen”, men understregede gang på gang, at eventuelle streger til nye kommunegrænser først slås, når man kender regeringens udspil om den fremtidige opgavefordeling - ikke mindst hvilke af de nuværende amters opgaver, der fremover skal løses i kommunalt regi. De ca. 100 tilhørere fik en grundig indformation om Strukturkommissionens forslag til den fremtidige kommunestruktur iDanmark - ikke mindst i forbindelse med den orientering, viceborgmester Ole Albæk, Hirtshals, medlem af Kommunernes Landsforenings bestyrelse, gav. Med udgangspunkt i strukturrapporten lagde han op til debat om fremtidens kommunale opgaver. Da en repræsentant fra hver af de fem grupper i Sæby Byråd derefter kom med deres bud, var det småt med konkrete udtalelser om, hvor de vil hen. Ingen ønskede at binde sig fast, men lod næsten alle muligheder stå åbne. Også at Sæby Kommune fortsat vil kunne klare sig alene. Alle understregede igen og igen, at det altafgørende er den kommende opgavefordeling. Først omkring Grundlovsdag ventes sløret herfor for alvor løftet. Efter oplæggene fra Ole Albæk og byrådsgrupperne fulgte en livlig debat, hvor det heller ikke lykkedes at få byrådsmedlemmerne ud af busken. Som den første i debatten, der på myndig vis styredes af dommer Niels Schoubye, konstaterede Vagn Houmann, Sæby: - Dette møde holdes nok lidt for tidligt. Der burde være noget mere konkret at tage stilling til. Man bliver nødt til at spørge borgerne igen, når man kan præsentere for noget lang mere konkret. I debatten deltog bl.a. også viceborgmester Erling Thomsen (S), Henrik Buchhave, Thorshøj, Trine Saaby, Sæby, Hans Madsen, Hørby, byrådsmedlem Brian Pedersen (S),Karl Henrik Hansen, Voerså, Svend Pedersen ogJørgenHelledie, Sæby.