Lokalpolitik

Lusket og uærligt af regering

I forbindelse med de økonomiske aftaler mellem KL og regeringen blev der afsat en mia kr. i en lånepulje til kommunerne som følge af ekstraudgifterne i forbindelse med kommunalreformen.

Det lyder jo meget fint, men de faktiske økonomiske kommunale udgifter som følge af reformen løber ifølge beregninger fra kommunerne op til omkring fem mia. kr. Det er med andre ord gået lige nøjagtig, som man kunne have forudset, nemlig - for det første at kommunalreformen er et spareprojekt og for det andet, at det bliver kommunerne, som kommer til at stå med den økonomiske smerte, når 98 kommuner skal finde finansiering af op mod 4 mia. kr., uden der p.g.a. skattestoppet gives nogle muligheder for at finde finansiering af det store beløb. Da pengene jo kun kan bruges én gang, vil de forøgede udgifter komme til at betyde nedskæringer på væsentlige kommunale områder, som f.eks. ældreområdet, skolerne og børne- og ungeområdet. Det er i høj grad en underminering af kommunernes råderum, og er med til, at kommunalreformen fra første færd kommer til at stå i lyset af store økonomiske problemer, som betyder en forringelse af den kommunale service, som videre kan komme til at gå ud over de medborgere, som i forvejen har det svært. Det er lusket og uærligt af regeringen, men med den måde VK og DF har handlet på, er det bestemt ingen overraskelse. Hvis I vil tage mod et råd - det er dog ikke forventelig - men tænk jer om, og giv byrådsmedlemmerne, som bliver valgt til november mulighed for at udføre det arbejde, der bliver valgt til.