Lutter genvalg i Dunhammeren

Virksomhedsøkonomi 1. december 2002 07:00

DOKKEDAL: 16 af Kunstnersammenslutningen Dunhammerens 25 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen på Vildmosegård. Formandens beretning handlede meget om den store sommerudstilling på Vildmosegaard 2002 og om forberedelserne til juliudstillingen sommeren 2003. Man vil fra Dunhammerens side skabe en varieret udstilling. Og da størsteparten af Dunhammerens medlemmer er malere, er det vigtigt at finde gæsteudstillere, der spænder over flere kunstarter. Kasserer Birgith Kristensen kommenterede regnskabet. Der var indtægter på 10.454 kr og udgifter på 8.466 kr., hvilket gav et afrundet overskud på 1.987 kr. Regnskabsåret sluttede med en kassebeholdning på 12.197 kr.. Sommerudstillingen på Vildmosegaard gav et overskud på 1.418 kr. På generalforsamlingen drøftede man om der var forhold ved udstillingen, som kunne gøres bedre i 2003. Man var enige om, at man ville søge flere om tilskud til udstillingen, og man ville ligeledes gøre noget mere ved annoncering. Lilian Svinth,Birgith Kristensen og Jan Erik Pedersen blev alle tre genvalgt til bestyrelsen. Og Maritta Møller Madsen og Solveig Sehested blev valgt som suppleanter. Bestyrelsen konstituerede sig samme aften: Lilian Svinth blev formand, Birgith Kristensen, kasserer, Benthe Gjandrup, næstformand og Verner Svinth, sekretær.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...