Lutter vindere i EUs udvidelse

Invester i de nye medlemslande - til fælles gavn, opfordrer DIs nordjyske formand

AALBORG:Udvidelsen af EU med 10 nye medlemslande i øst- og centraleuropa vil føre til udflytning af danske arbejdspladser fra de lavteknologiske sektorer. Men det vil også skabe nye arbejdspladser i Danmark. De to udviklinger er forbundne. Det vurderer for Dansk Industri i Nordjylland, adm. direktør Søren Vinther, Aalborg Portland. På den store konference om EUs østudvidelse i Aalborg, arrangeret af bl.a. Aalborg Amts Landboforening og Europabevægelsen i Nordjkylland, søgte han at mane frygten for tab af danske arbejdspladser i jorden, og understregede tværtimod udvidelsen som en win-win-situation af historisk rækkevidde - i det store perspektiv er den også Europas chance for at vinde med i forhold til den tonede vækst i Fjernøsten. - Forudsætningen for vækst i Danmark er vækst udenfor Danmark, fastslog han. Men det kræver investeringer og etablering af nye arbejdspladser, nye produktioner i de nye EU- lande. Det er simpelthen nøglen til deres velstand, understregede han. Søren Vinther advarede mod at gentage den store fejltagelsen fra Tyskland efter genforeningen. - Vesttysk industri udviede sin egen produktion uden at investere og udvikle i Østtyskland. Det skabte nogle store problemer, som Tyskland stadig lider under. Økonomisk vækst i de nye EU-lande forudsætter også udvikling af godt erhvervsklima og ordnede sociale forhold. Søren Vinther fortalte, at Dansk Industri samarbejder med søsterorganisationerne i flere af landene med henblik ppå at opbygge en god dialog med fagbevægelsen. Indsigt afgørende Adm. direktør Frede Clausen, TK-Development, Aalborg, talte, lige som Søren Vinther, ud fra egne østeuropæiske erfaringer. Firmaet etablerede kontor i Polen allerede i 1994, i Tjekkiet i 1999, i Slovakiet i 2001 og i Baltikum 2002. Der er kolossalt markedspotentiale, men de skal modnes, og vil man agere her, må man sætte sig grundigt ind i vilkårene. Vores model er ikke at købe et dyrt feasibility study, men at åbne et kontor og give en medarbejder tid nok til at sætte sig ind i landet og dets kultur - et halvt til et helt år. Og derefter kræver ledelsens vedvarende focus på opgaven, dygtige rådgivere, rettidig omhu, penge og vedholdenhed, understregede han. Direktør Peter Stub Jørgensen, Europa-Kommissionens kontor i Danmark, forudser, at det blandt de gamle EU-lande først og fremmest kommer nærmarkederne til gavn: Danmark, Tyskland, Finland, Sverige. - Tyngdepunktet i Europa er forskudt mod nord. I Sydeuropa taler de ikke om østudvidelsen, men nord-udvidelsen. Men der er lang vej til de nye lande når det økonomike niveau i det gamle EU. Sætter man velstandsindekset i EU15 til 100 ligger de ni af de ti nye lande under 75 - Rumænien ligger på 16 - og Danmark på 119.