Lyder flot på papiret

AKTIVERING:Når man læser NORDJYSKE 30. januar om regeringens nye lov om beskræftigelsesindsats og regeringens intentioner om ”flere i arbejde”, får man det indtryk, at der er masser af arbejde at få. Regeringens udspil lyder flot og godt på papiret, men papir er noget af det taknemligste der findes. Sandheden og virkeligheden er en anden. Det kune være rart, hvis politikerne bare for en gangs skyld forholdt sig til virkeligheden. Arbejdsløsheden falder ikke. Nej, tværtimod stiger den! Der er brug for helt andre måder at tænke på i forhold til arbejdsstyrken, og i forhold til at få folk i arbejde. Det er galimatias, at før man kan blive aktiveret i et job eller komme på et kursus, som er kompetencegivende, skal man være sikker på at have arbejde bagefter. Så var der jo ikke nogen grund til at blive aktiveret, for så har man jo arbejde, og det er så arbejdsgiverens opgave at opkvalificere den pågældende medarbejder. Når det eneste saliggørende og identitetsskabende i vores samfund er at have arbejde, gør det meget svært at være arbejdsløs. Et aktiveringsprojekt kan være med til at skabe tilknytning til arbejdsmarkedet, og være med til at højne ens livkvalitet. Det er svært at forstå, når vores ældre kun kan komme i bad hver tredje uge, og vores børn går i underbemandede institutioner, at der ikke er job med mening i. Resultatet af regeringens arbejdsmarkedspolitk betyder, at mange kvinder vil blive tvunget til at gå hjemme med isolation til følge. Det er ikke altid nok at fokusere på ”rigtige” job, i et jobtrænings- og aktiveringsforløb Det er derfor vigtigt at forberede arbejdsmarkedet og de ledige på, når der kommer job. Derfor er det af stor betydning, at der sættes ind med kompetencegivende uddannelser og kurser, som er forberedt til fremtidens arbejdsmarked. Regeringen har med deres politik fjernet flere job end de har skabt. Der er næsten ikke mere tilbage af hjemmeserviceordningen, man har nedlagt den ene statslige stilling efter den anden, man har nedlagt skolepraktikker en masse osv. (forkortet af red.)